Hypotoses

Th4
17

Hỏi đáp Triết học (195-196): CHỦ NGHĨA GIÁO ĐIỀU LÀ GÌ?

Chủ nghĩa giáo điều là gì? Xưa nay chủ nghĩa giáo điều là quan điểm cho rằng có ít nhất một điều chân thực về thế giới mà chúng ta có thể biết với sự […]

Xem Chi Tiết
Th4
16

Hỏi đáp Triết học (193-194): Về TƯ TƯỞNG CỦA M. MONTAIGNE (tiếp)

Khi luận bàn về niềm tin tôn giáo, giữa lý trí và đức tin, Montaigne suy xét tới yếu tố nào quan trọng hơn? Trong khi suy xét về lý trí với đức tin như […]

Xem Chi Tiết