Hume

Th4
01

Hỏi đáp Triết học (c.187) – Những người theo Chủ nghĩa Duy lý triết học là ai?

Câu 187. Những người theo Chủ nghĩa Duy lý triết học là ai? Những nhà Duy lý Triết học tin rằng, có một tri thức tiên thiên (a priori) về thế giới, hay những chân […]

Xem Chi Tiết
Th4
01

Hỏi đáp Triết học (185-186): TRIẾT HỌC TỰ NHIÊN

Câu 185. Các triết gia tự nhiên là những ai? Isaac Newton (1643-1727) – Ảnh từ Internet “Triết học tự nhiên” là hạn từ từng được sử dụng để mô tả những gì mà giờ […]

Xem Chi Tiết