Côlôxê

Th3
25

Tìm hiểu thư Phaolô – CÁC CHỦ ĐỀ THẦN HỌC TRONG THƯ CÔ-LÔ-XÊ

Có ba chủ đề xuyên suốt trong thư gửi tín hữu Cô-lô-xê: Sự trổi vượt của Đức Ki-tô, phạm vi của công trình cứu độ của người, và tương quan mật thiết của công trình […]

Xem Chi Tiết
Th3
12

Tìm hiểu thư Phaolô – VAI TRÒ CỦA ĐỨC KITÔ TRONG CÔNG TRÌNH TẠO DỰNG và CỨU CHUỘC (Cl 1,15-20)

(Chúa Nhật XV, Thường Niên, Năm C: Col 1:15-20) Bản văn này cũng được sử dụng trong Lễ Ki-tô Vua. Tuy nhiên, vào dịp ấy, Bài Đọc bắt đầu ở 1:12 thay vì ở 1:15. […]

Xem Chi Tiết
Th3
05

Tìm hiểu thư Phaolô – ĐƯỢC CHÔN CẤT VÀ TRỖI DẬY CÙNG ĐỨC KITÔ (Cl 2,12-14)

(Đoạn thư thường dùng cho bài đọc Chúa Nhật XVII, Thường Niên, Năm C: Cl 2,12-14) Bản văn này diễn ra trong phần thánh Phao-lô cảnh báo các tín hữu Cô-lô-xê không được để mình […]

Xem Chi Tiết