Chúa Giêsu

Th4
05

Tính Liên Đới Trong Hoạt Động Mục Vụ Chăm Sóc Bệnh Nhân

Tính Liên Đới Trong Hoạt Động Mục Vụ Chăm Sóc Bệnh Nhân  Phao-lô Phạm Văn Trường, M.I. Email: [email protected] Thần Sinh III,  Tháng 08 năm 2021 Abstract Chúa Giê-su đã để lại cho chúng ta [...]
Xem Chi Tiết
Th6
07

Câu hỏi 117: Sao phải lần hạt Mân Côi? Lần hạt có phải chỉ là lập đi lập lại?

Việc lần hạt để đếm những lời kinh khá phổ biến trong nhiều tôn giáo. Trong Kitô giáo – Chính Thống Giáo có chuỗi Chúa Giêsu. Trong Giáo Hội Công Giáo, có nhiều chuỗi hạt […]

Xem Chi Tiết