các thánh

Th3
18

Các Thánh (Chương 22): Mười gia đình thánh

Trong chương này, chúng ta tìm hiểu về: Thánh Gia Thất Các thánh thân nhân và hạn hữu của Chúa Giêsu Những Vị truyền bá đức tin khác trên thế giới Chương này giới thiệu […]

By Majorica | Các Thánh
Xem Chi Tiết
Th2
25

Các Thánh (Chương 17): Các Thánh đường, Thánh tích và các điểm hành hương

Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu về: Làm quen với các Thánh đường nổi tiếng. Hiểu được các cấp bậc của Thánh Tích. Tìm hiểu về cuộc hành hương —————————- Việc tôn kính […]

By Majorica | Các Thánh . Tài Liệu
Xem Chi Tiết