Aristotle

Th4
20

Hỏi đáp Triết học (206-207): Về NHỮNG TƯ TƯỞNG GIA TỰ DO đầu thế kỷ XVII

“Những tư tưởng gia tự do” vào đầu thế kỷ XVII sau thời Montaigne gồm những ai?  “Các tư tưởng gia tự do” sau thời Montaigne (1533-1592) đã kết hợp chủ nghĩa Hoài nghi Pyrrhonic […]

Xem Chi Tiết
Th10
22

[Cẩm nang hỏi đáp Triết học] Bạn biết gì về Aristotle?

(Ảnh từ Internet) Câu 66: Những đóng góp chính của Aristotle cho nền triết học Phương Tây là gì? Aristotle (384-322 TCN) đã kiềm chế khuynh hướng thần bí trí thức đã được Parmenides giới […]

By Majorica | Cẩm Nang Triết Học
Xem Chi Tiết