Tượng Thánh Phaolô trước vương cung thánh đường Thánh Phêrô

  1. Lời Chúa

7 Thật vậy, không ai trong chúng ta sống cho chính mình, cũng như không ai chết cho chính mình.8 Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy, dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa;9 vì Đức Ki-tô đã chết và sống lại chính là để làm Chúa kẻ sống cũng như kẻ chết. (Rm 14:7-9)

  1. Tìm hiểu Rm 14:7-9

Những câu này xuất hiện ở giữa cuộc luận bàn của thánh Phao-lô về người yếu và kẻ mạnh (14:1–15:13), và độc giả sẽ hiểu chúng hơn nếu đọc chúng trong bối cảnh ấy. Đọc theo cách này, có đủ bằng chứng tin rằng tín hữu không thể làm bất cứ thứ gì họ muốn, ngay cả khi lương tâm họ cho phép (như trường hợp của người khỏe mạnh vốn không đắn đo chút nào về loại thức ăn họ dùng). Tín hữu sống trong một cộng đoàn của Giáo Hội, và không phải mọi người trong đó đều có mức độ hiểu biết giống nhau. Vì thế, đôi khi họ phải kìm hãm lại ngay cả những quyền lợi hợp pháp của mình để tránh cớ vấp phạm cho những thành viên yếu đuối hơn trong cộng đoàn.

Quan trọng hơn, tín hữu sống lệ thuộc vào Chúa Đấng đã chết cho họ. Cuộc sống của họ không còn dành riêng cho họ. Thật vậy, đời sống của chúng ta không bao giờ là của riêng chúng ta. Chúng ta luôn lệ thuộc vào ai đó hoặc vào cái gì đó, cho những lúc khỏe mạnh hoặc ốm đau. Bởi vì những ai ở trong Đức Ki-tô đều lệ thuộc vào người, cho nên việc họ hành động như những tôi tớ của Chúa hơn là như những chủ nhân của cuộc sống riêng họ đã trở nên một lệnh truyền.

Xã hội Mỹ hiện nay tán dương những người có khả năng kiểm soát đời mình; họ được xem là những chủ nhân của vũ trụ. Trong khi kiểm soát cuộc đời ai đó là điều đáng mong ước, thì đó lại không phải đời sống của Ki-tô hữu. Những nhà giảng thuyết có lẽ sẽ làm cộng đoàn của mình khó chịu khi phải nhắc nhở họ về điều họ không muốn nghe: đời sống của họ lệ thuộc vào một người khác. Những ai chấp nhận thông điệp này sẽ tìm thấy một sự tự do mới trong việc phục vụ Đức Ki-tô.

Nguồn: Frank J. Matera, Strategies for Preaching Paul, (Nguyễn Hữu Phong SJ chuyển dịch) (Minnesota: The Liturgical Press, 2001), 43-44.