LỊCH TRÌNH SINH HOẠT KHỐI TRIẾT HỌC SJJS

NIÊN HỌC 2022-2023

NĂM 2022

Tháng 6-7

Nghỉ hè, chương trình riêng
31/7 (CN) Lễ Thánh Inhaxiô: Lễ Khấn của tập sinh Dòng Tên (tân sinh viên Triết 1)

 

HỌC KỲ I NIÊN HỌC 2022-2023

Tháng 8

1/8 (T2) Học kỳ I bắt đầu
Triết 1 (nội trú và một số ngoại trú): Tháng Tiếng Anh (non-credited)
Triết 2 và 3: Các môn triết học
Cuối tháng 8 Giám học gặp từng HV Triết 3 để thảo luận về bài ra trường

Tháng 9

2/9 (T6) Quốc Khánh (nghỉ lớp)
3/9 (T7) Ngày Khai Giảng năm học 2022-2023
08.00 – 10.00: Ngày định hướng học tập của Khối Triết – Social Hour
16.00: Ban Giám Hiệu gặp gỡ với các bề trên sinh viên ngoại trú17h30: Thánh Lễ Khai giảng
Tiệc mừng khai giảng

Tháng 10

Giám học gặp Triết 1 – Thánh lễ chung của Triết 1

Tháng 11

Giám học gặp Triết 2 (optinal) – Thánh lễ chung của Triết 2
1/11 (T3) Lễ Các Thánh (nghỉ lớp)
2/11 (T4) Nghỉ lớp (Ngày dành cho việc viếng nghĩa trang và cầu hồn)
26/11 (T7) Lễ Thánh Gioan Berchmans, bổn mạng Triết sinh
(chương trình 11.00 – 18.00)

Tháng 12

 
1-9/12 (T5-T6) Họp Tỉnh Dòng Tên – Lễ thánh F. X – Truyền Chức LM (nghỉ lớp)
(Có thể chương trình sẽ ngắn hơn, tuỳ vào phía tổ chức của Tỉnh Dòng SJ)
Nội trú: Họp Tỉnh Dòng
Ngoại trú: ôn tập và học nhóm
16-17/12 Dự kiến: Triết III trình bày đề cương bài ra trường (proposal)
Thánh lễ chung của Triết 3
23/12 11.00 – 11.20 Khối Triết mừng Giáng Sinh (aperitif)
24-25/12 (CN) Lễ Giáng Sinh (nghỉ lớp)

NĂM 2023

Tháng 1

 
1/1 (CN) TẾT DƯƠNG LỊCH 2023 (nghỉ lớp)
6/1 (T6) Kết thúc Học Kỳ I
09.30-11.00 Giám học gặp toàn thể Khối Triết

Cơm trưa chung (Kết thúc học kỳ và Tất Niên)

 

HỌC KỲ II NIÊN HỌC 2022-2023

Tháng 1 và 2

 
9/1 (T2) Học kỳ II bắt đầu
12/1 (T3) – 29/1 (CN) NGHỈ TẾT ÂM LỊCH
30/1 (T2) Tiếp tục HK II

Tháng 3

19/3 (CN) Lễ Thánh Giuse, Bổn Mạng Học Viện (nghỉ lớp)
Thánh lễ phong chức Phó tế lúc 6giờ sáng (tất cả sinh viên được mời)
Hội thao và cơm trưa mừng bổn mạng
31/03 (T6) Triết III nộp Luận văn ra trường

Tháng 4

6-8/4 (T5-T7) Tam Nhật Vượt Qua
9/4(CN) CN Phục Sinh
27/04(T5) Lễ thánh Phêrô Canisio, Bổn mạng Thần Sinh

Tháng 5

09/05 Triết III nộp Bộ Luận Đề
17-20/05 Triết III bảo vệ Luận Văn và Thi Tổng Kết
26/5 (T6) Chuẩn bị cho lễ Bế giảng Niên học 2022-2023 (nghỉ lớp)
27/5 (T7) Lễ Bế giảng niên học 2022-2023
Trao bằng tốt nghiệp, tiệc kết thúc

Tháng 6 và 7

Chương trình hè

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *