Hình từ Internet

Đôi khi các cặp vợ chồng muốn có chút lãng mạn- như kết hôn trên bãi biển lúc hoàng hôn hoặc trên ban công trong một khu vườn thơ mộng. Cảnh tượng đó trông thật đẹp trên truyền hình và trong các bộ phim, nhưng các cặp vợ chồng đó không nhận ra bản chất của hôn nhân. Hôn nhân theo giáo hội Công Giáo là một bí tích. Một bí tích được Chúa Giêsu Kitô thiết lập để trao ban ân sủng. Giáo Hội Công Giáo có nhiều quy định cho bí tích này. Đầu tiên là thừa tác viên bí tích hôn phối. Thừa tác viên cử hành nghi thức hôn phối phải là một giám mục, linh mục hoặc phó tế đã được tấn phong cách hợp pháp. Đến lượt mình, thừa tác viên này phải có ủy quyền hợp thức từ đức giám mục, và cha xứ của giáo xứ nơi cử hành bí tích hôn phối. Nói cách khác, ngài Smith không thể vào bất cứ nhà thờ Công Giáo nào và cử hành bí tích hôn phối tại đó. Nếu linh mục là cha xứ, thì đức giám mục của giáo phận đã trao năng quyền thông thường để chứng hôn trong giáo xứ của mình. Nếu linh mục hoặc phó tế được bổ nhiệm về giáo xứ nơi cử hành hôn phối, họ thường cũng có năng quyền từ đức giám mục cho giáo xứ đó. Nếu đó là một linh mục khác ngoài cha xứ, thì cha xứ phải ủy quyền cho vị ấy thực hiện nghi thức hôn phối tại giáo xứ mình.

Thứ hai, nơi thích hợp để cử hành hôn phối là nơi thánh thiêng, thường là trong nhà thờ giáo xứ. Vì lý do mục vụ, đám cưới có thể diễn ra trong nhà nguyện của một trường đại học nơi một trong hai người theo học, trong một nhà nguyện quân đội, hoặc, nếu cần, trong bệnh viện. Thừa tác viên Công Giáo, đang chuẩn bị cho cặp vợ chồng này, nhận miễn chuẩn từ tòa giám mục và các tuyên úy Công giáo của các nhà nguyện này.

Thứ ba, bí tích hôn phối có thể được cử hành ở một nơi thánh thiêng không thuộc Công Giáo. Khi một trong hai người (cô dâu hoặc chú rể) không theo đạo Công Giáo và có thể sẽ gây ra nhiều vấn đề cho các gia đình không Công Giáo tổ chức lễ cưới trong nhà thờ Công Giáo, thừa tác viên Công Giáo có thể xin phép tòa giám mục cho phép cử hành hôn phối tại một nhà thờ thuộc một giáo hội Kitô khác.

Thứ tư, bí tích hôn phối có thể diễn ra bên ngoài một nơi thánh thiêng khi có miễn chuẩn của đức giám mục địa phương nơi cử hành bí tích hôn phối. Chẳng hạn, khi một người Công Giáo kết hôn với một người Do Thái, vì sự bình an trong các gia đình, thừa tác viên Công Giáo có thể nộp đơn xin cử hành hôn phối trong phòng khánh tiết. Hồ sơ hôn phối sau đó được đăng ký tại giáo xứ Công Giáo gần nơi cử hành nhất. Tuy nhiên, các cuộc hôn nhân kiểu này thường không bao giờ được phép diễn ra trên bãi biển hoặc trong một số nơi công cộng. Ngay cả trong phòng khánh tiết, phải hết sức cẩn thận để dành một nhà nguyện cho lễ cưới. Sự miễn chuẩn này không bao giờ được ban cho hai người Kitô hữu đã được rửa tội, cho dù cả hai đều là Công Giáo hoặc không Công Giáo.

Chuyển ngữ: Nhóm Maiorica, Học viện Dòng Tên

Nguồn: Rev. John Trigilio JR., Ph.D., and Rev. Kenneth D. Brighenti, Ph.D., The Catholicism Answer Book- The 300 Most Frequently Asked Question, (Naperville, Illinois: Sourcebooks, Inc., 2007), 138-39.