Tượng Thánh Phaolô trước vương cung thánh đường Thánh Phêrô

  1. Lời Chúa

Anh em thân mến, chúng tôi đã trở thành như những kẻ bé mọn giữa anh em. Như người vú nuôi nâng niu con cái mình thế nào, thì chúng tôi yêu thương anh em đến nỗi chúng tôi rất vui lòng trao phó cho anh em không những Tin Mừng của Thiên Chúa, mà còn cả mạng sống chúng tôi nữa: vì anh em đã nên thiết nghĩa với chúng tôi. Anh em vẫn còn nhớ đến công lao khó nhọc của chúng tôi: chúng tôi phải làm việc ngày đêm để khỏi trở nên gánh nặng cho một ai trong anh em, khi chúng tôi rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa giữa anh em. Bởi thế chúng tôi không ngừng cảm tạ Thiên Chúa, vì anh em nhận lãnh lời Thiên Chúa do chúng tôi rao giảng, anh em đã nhận lãnh lời ấy không phải như lời của người phàm, mà như lời Thiên Chúa, và thực sự là thế, lời đó hoạt động trong anh em là những kẻ đã tin. (1 Tx 2:7b-9,13)

 

  1. Tìm hiểu 1 Tx 2:7b-9,13

Với bài đọc này, thánh Phao-lô quay trở lại chủ đề noi gương khi  trình bày chính ngài như một mẫu gương để tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca noi theo. Bản văn này sẽ dễ hiểu nếu độc giả đặt nó trong bối cảnh rộng hơn (2:1-12), trong đó thánh Phao-lô nhắc cộng đoàn nhớ đến lối cư xử của ngài. Mặc dù bị bạc đãi ở Phi-líp-phê, ngài vẫn can đảm rao giảng tin mừng. Lời giảng của Ngài không nhằm lừa dối ai nhưng chỉ để làm vui lòng Thiên Chúa. Ngài không xu định ai, cũng không tham lam điều gì. Thậm chí, ngài còn tỏ ra ân cần, dịu dàng như một bà mẹ đang chăm sóc con, và ngài đã tự nuôi sống mình bằng cách làm việc đêm ngày. Ngài đã cư xử với tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca như một người cha đối với con cái, khuyến khích họ sống một cuộc đời xứng đáng với lời kêu gọi mà Thiên Chúa dành cho họ. Như thế, lối sống của thánh Phao-lô trở thành gương mẫu để họ noi theo.

Đối với những cộng đoàn hiện nay, một bản văn như thế này có lẽ là hơi thổi phồng. Để cảm nhận được nó, có lẽ nhà giảng thuyết phải cho thấy rằng mục đích của thánh Phao-lô trong bản văn là để trình bày chính ngài như một kiểu mẫu để noi theo. Làm như thế, nhà giảng thuyết có thể tự nhủ: loại người nào mà lại quá tự tin đến mức xem mình là kiểu mẫu để người khác noi theo? Câu trả lời rất đơn giản: đó là người mà nên đồng hình đồng dạng với Đức Ki-tô!

 

Nguồn: Frank J. Matera, Strategies for Preaching Paul, (Nguyễn Hữu Phong chuyển dịch) (Minnesota: The Liturgical Press, 2001), 57-8.