1. Hiểu biết giác quan là gì?

Hiểu biết giác quan là thông tin được thu thập ngang qua các giác quan của chúng ta, như nhìn, đụng chạm, nghe,…vv…

  1. Ai là những người bảo vệ chính về hiểu biết giác quan ngay từ thời đầu của khoa học hiện đại?

(Ảnh sưu tầm từ Internet)

Jean Bodin (1530-1596) và Pierre Le Loyer (1559-1634) đã đưa ra những lời biện hộ cho hiểu biết giác quan vào khoảng từ năm 1581 tới 1605. Họ cho rằng dẫu cho hiểu biết cảm giác đôi khi không đáng tin cậy, những sai khuyết của nó được điều chỉnh bởi kinh nghiệm giác quan thêm vào. Vào những năm 1620, hai vị linh mục ảnh hưởng lớn trong cả lãnh vực khoa học và trí thức là các giáo phụ Marin Mersenne (1588-1658) và Pierre Gassendi (1592-1655), từng sử dụng những lập luận Pyrrhonic chống lại phái Aristotelian chống lại Rosicrucianism và thuật giả kim.

  1. Chủ nghĩa Rosicrucianism là gì?

Rosicrucianism là thực hành của Dòng bí mật có tên là Christian Rosicrucian được hiến mình để giúp phát triển nhân loại một cách thiêng liêng. Những thực hành của những người theo phái Rosicrucian không được công khai hay được biết bởi công chúng nói chung, nhưng họ được cho là có dính dáng tới hiểu biết theo trường phái Tân Plato, thuật giả kim và những cách thức chữa bệnh. Một số người tin rằng nó bắt đầu sau khi Dante degli Alighieri (khoảng 1265-1321) đã viết cuốn The Divine Comedy vào đầu những năm 1300. Những người khác lại cho rằng sự khởi đầu của nó là ở trong một nhóm người theo Tin Lành Đức vào đầu những năm 1600. Ba tài liệu đã lưu hành khắp Âu châu vào thế kỷ XIII để thúc đẩy những gì mà nhóm Rosicrucian gọi là “Sự canh tân phổ quát cho nhân loại”: Fama Fraternitatis Rosae Crucis, Confessio Fraternitatis Chymical Wedding of Christian Rosenkreutz anno 1459.

(Ảnh sưu tầm từ Internet)

Nguồn: Naomi Zack, Ph.D., The Handy Philosophy Answer Book (Visible Ink Press, 2010), 89-90.