DANH SÁCH HỌC VIÊN NIÊN KHÓA 2017-2018

JUNIO

 1. Joseph Nguyễn Thế Anh, S.J.
 2. Anthony Trần Xuân Cảnh
 3. Martin Đặng Minh Chính
 4. Peter Maria Nguyễn Cao Cường, S.J.
 5. Joseph Đậu Viết Dũng, S.J.
 6. John Baptise Lê Sỹ Hoàn, S.J.
 7. Peter Vũ Minh Huấn, S.J.
 8. Paul Nguyễn Quốc Huy, S.J.
 9. Joseph Trần Ngọc Huynh, S.J.
 10. Michael Thân Trọng Hưng
 11. Peter Vũ Trung Hưng, S.J.
 12. Peter Phạm Văn Phi
 13. Peter Hoàng Công Phương, S.J.
 14. Dominic Phan Văn Quỳnh, S.J.
 15. Anthony Nguyễn Minh Tài, S.J.
 16. Joseph Phạm Văn Thế
 17. John Trịnh Hoàng Thiên, S.J.
 18. Peter Phan Duy Thiện
 19. Joseph Nguyễn Văn Thư, S.J.
 20. Joseph Nguyễn Xuân Tọa, S.J.
 21. Joseph Maria Trẫn Hữu Trung, S.J.
 22. Joseph Đặng Hữu Tuấn, S.J.
 23. Paul Inhaxio Phan Thành Vũ

PHIL I

 1. Joseph Nguyễn Phú Cường, S.J.
 2. Peter Phạm Anh Dũng, S.J.
 3. Martin Nguyễn Bá Dương, S.J.
 4. Anthony Phan Thanh Đồng, S.J.
 5. Peter Nguyễn Văn Đương, S.J.
 6. Joseph-Mary Đỗ Mạnh Hùng, S.J.
 7. Joseph Đặng Văn Lộng, S.J.
 8. Peter Nguyễn Hoàng Minh, S.C.J.
 9. John Lê Anh Nghi, S.J.
 10. Joseph Đỗ Đại Nghĩa, S.J.
 11. Joseph Trần Văn Pháp, S.J.
 12. Vincent Nguyễn Bá Minh Tâm, S.J.
 13. Dominic Nguyễn Văn Tấn, S.J.
 14. FX. Đoàn Công Trình, S.J.
 15. Peter Phan Bảo Trung, S.J.
 16. Joseph Nguyễn Văn Viện, S.J.
 17. Vincent Nguyễn Hoàng Vũ, S.J.

PHIL II

 1. Paul Ngân Nguyễn Thành Ân, S.J.
 2. Vincent Trần Văn Đỉnh, S.J.
 3. Joseph, Bùi Huy Đạt, S.J.
 4. Paul Hoàng Huy Hữu, S.J.
 5. Francis Xavier Phạm Quang Khanh, S.J.
 6. John Baptist Nguyễn Văn Nam, S.J.
 7. Paul Bùi Đức Thiện, S.J.
 8. Matthew Huỳnh Minh Thiện, S.J.
 9. Mark Nguyễn Đình Minh Trị, S.J.
 10. Thomas Thiện Nguyễn Đăng Trung, S.J.
 11. Joseph Vũ Thành Trung, S.J.
 12. Joseph Lê Vĩnh Tự, S.J.
 13. Peter Đào Anh Tuấn, S.J.
 14. Joseph Nguyễn Hữu Minh Vương, S.J.

 

THEO I

 1. Joseph Nguyễn Phước Bảo Ân, SJ
 2. Joseph Nguyễn Minh Đỗ, SJ
 3. Anthony Nguyễn Văn Hải, SJ
 4. Xavier Phạm Thanh Hải, O.Carm
 5. Peter Nguyễn Văn Hòe, SJ
 6. Vincent Trần Đức Huân, SJ
 7. John Trần Ngọc Anh Linh, SJ
 8. Paul Nguyễn Hữu Phong, SJ
 9. Joseph Trần Văn Thịnh, O.Carm

THEO II

 1. Dominic Đỗ Hùng Dinh, SJ
 2. Benedict Nguyễn Hoàng Đại, SJ
 3. Dominic Vũ Chí Kiên, SJ
 4. Paul Nguyễn Bá Kiện, CP
 5. Joseph Trần Quốc Hùng, MI
 6. Anthony Phùng Mạnh Vĩnh Nghi, SJ
 7. Paul Nguyễn Thành Nguyên, SJ
 8. Peter Lê Cao Tài, SJ
 9. Joseph Dominic Nguyễn Ngọc Tân, CP
 10. Peter Phạm Bá Thắng, MI
 11. Joseph Trần Đức Toàn, MI
 12. Xavier Hồ Ngọc Tuấn, CP

THEO III

 1. Paul Trương Minh Cao, SJ
 2. Joseph Cao Đức Đạt, O.Carm
 3. Joseph Vương Văn Đỉnh, SJ
 4. Paul Nguyễn Văn Chí, SJ
 5. Joseph Nguyễn Quốc Hùng, MI
 6. Joseph Hoàng Quốc Huy, MI
 7. Stephen Trần Thiên Kính, SJ
 8. John Trần Văn Phấn, SP
 9. Joseph Trương Đình Sáng, SJ
 10. Joseph Mary Trương Hoàng Sơn, SJ
 11. Peter Nguyễn Quốc Vinh, SJ

 

THEO IV

 1. Peter Huỳnh Nguyễn Quốc Đạt, SJ
 2. Peter Nguyễn Huy Hoàng, SJ (special assignment)
 3. Francis Xavier Hoàng Khắc Luận
 4. Philip Trần Thanh Minh, SJ
 5. Peter Phạm Kim Quyền, MI
 6. Peter Nguyễn Bá Tinh, SJ
 7. Vincent Vũ Quốc Toản, MI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *