Triết Sinh Tại Học Viện Dòng Tên Báo Cáo Đề Cương Tốt Nghiệp

Ngày 27 và 28 tháng 11, 17 thầy học viên Triết năm thứ ba tại Học viện Dòng Tên khóa 2016 – 2019 đã báo cáo đề cương tốt nghiệp triết học. Các giáo sư trong hội đồng hướng dẫn gồm cha Phaolô Đậu Văn Hồng (Cha giáo, Giám đốc các thầy chủng sinh và ứng sinh Kontum), cha Giuse Vũ Kim Chính S.J (Cha giáo, Giáo sư trường Đại học Phụ-nhân, Đài Loan), cha Barnaba Vũ Minh Trí S.J (Cha giáo, Giám học Triết tại Học viện Dòng Tên).

Các triết gia được các thầy chọn lựa rất đa dạng và xuyên suốt theo tiến trình lịch sử từ cổ đại đến đương đại, từ Đông Phương (Ấn Độ, Việt Nam…) đến Tây Phương (Đức, Pháp, Mỹ…) cùng các đề tài rất phong phú, thực tiễn và bao trùm nhiều khía cạnh của cuộc sống con người: sự hiện hữu, vấn đề thân xác, định mệnh, sự tự do, tình bạn, ngôn ngữ, thời gian, khoa học, tôn giáo, vấn đề chân lý… Nhìn chung, các đề tài được chọn lựa xuất phát từ thực trạng của xã hội, của thế giới và từ nỗi ưu tư riêng của mỗi thầy.

Có thể nói việc báo cáo đề cương tốt nghiệp là một trong những bước ngoặt quan trọng, chứng tỏ sự nỗ lực và thành quả của mỗi thầy trong hành trình tìm kiếm và thực hành lẽ khôn ngoan của triết học. Trong suốt quá trình trình bày, các thầy đã nhận được sự tận tâm và những góp ý tích cực của các cha giáo sư trong hội đồng.

Hai ngày báo cáo đã giúp quý thầy có những định hướng rõ ràng, cụ thể hơn trong việc nghiên cứu triết học cũng như trong việc hiện thực hóa những thao thức triết học một cách nghiêm túc.

Pr. Nguyễn Văn Đương, S.J.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *