Triết Sinh Dòng Tên Báo Cáo Khóa Luận Tốt Nghiệp Triết Học

Quy chế Tổng Quát về việc học trong Dòng Tên nói về giai đoạn Triết sinh như sau: “Con người trong tư cách là một hữu thể hoàn toàn ý thức về mình, có tự do và có tính xã hội, phẩm giá và các quyền của con người trong tư cách là một nhân vị; khuynh chiều của con người hướng về những gì là siêu việt, sự hiện hữu và bản tính của Thiên Chúa; lương tâm; trách nhiệm luân lý; trách nhiệm của con người đối với văn hóa và các cơ chế; các con đường đưa tới việc nhận định và cảm thức về chân lý” (General Norms of Studies of the Society of Jesus, No. 77). Từ định hướng cơ bản đó, qua chương trình đào tạo Triết học, Học viện Dòng Tên đã cung cấp cho Triết sinh những phương tiện cần thiết trong hành trình truy tầm chân lý với thái độ nhận định và phê bình những mối bận tâm chung của con người ở mọi nơi và mọi thời.

Những mối bận tâm của con người về ý nghĩa và cùng đích cuộc đời, về những tương quan trong cuộc sống, v.v., cũng chính là những mối bận tâm, khắc khoải của triết gia. Thế nên, các “triết gia” của Học viện Dòng Tên cũng trầm mình vào dòng chảy ấy. Điều đó được thể hiện rõ nét và ấn tượng qua hai ngày (13-14.3) bảo vệ Khóa luận Tốt nghiệp Triết học của 17 Triết sinh (Khóa 2016-2019) trước Hội đồng Giám khảo.

(Các giáo sư trong hội đồng Giám khảo gồm cha Giuse Vũ Uyên Thi, S.J, cha giáo Phaolô Đậu Văn Hồng và cha Barnaba Vũ Minh Trí S.J – Giám học Triết tại Học viện Dòng Tên.)

Các chủ đề, các địa hạt triết học, các triết gia được chọn để thực hiện Khóa luận vừa phong phú vừa độc đáo: từ thượng cổ đến đương đại, từ Đông Phương (Ấn Độ, Việt Nam) đến Tây Phương (Đức, Pháp, Anh, Mỹ,…). Có thể nói, những mối bận tâm của triết học như sự hiện hữu, vấn đề chân lý, con người, thân xác, định mệnh, sự tự do, tình bạn, ngôn ngữ, thời gian, khoa học, tôn giáo, v.v., đã được các Triết sinh nghiên cứu thấu đáo, suy tư sâu xa, thực hành thao tác Triết học một cách nghiêm túc. Hội đồng Giám khảo đã chứng nhận nỗ lực của các Triết sinh và khích lệ họ tiếp tục hiện thực hóa thái độ triết học qua đời sống hằng ngày.

Các Triết sinh có được thành quả như hôm nay là nhờ sự yêu thương quan phòng của Thiên Chúa, cách cụ thể qua Nhà Dòng, Ban Huấn Luyện Học viện, các vị Giáo sư đã hết lòng hướng dẫn, động viên, gợi hứng trong hành trình thực hiện Khóa luận cũng như cả hành trình Triết học tại Học viện. Ước mong, các Triết sinh có thể đem tinh thần triết học vào trong đời sống và sứ mạng của mình.

Học Viên: Công Trình, S.J.

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *