Danh Sách Các Đề Tài Luận Văn Ra Trường Khối Triết Niên Khóa 2017-2020

Sau một thời gian học tập và nghiên cứu, các học viên Khối Triết niên khóa 2017-2020 đã hoàn thành việc bảo vệ luận văn ra trường và thi tổng kết cuối chương trình của năm học 2019-2020, thể theo quy chế của Học Viện.

STT Học Viên Tên Đề Tài
1 Nguyễn Thế Anh Cảm thức chung minh họa cho quá trình phát triển nhận thức tự nhiên của con người theo quan điểm của Bernard Lonergan
2 Đặng Minh Chính Bàn về vô vi như là một phương thế xử kỷ tiếp vật
3 Nguyễn Cao Cường Đồng kinh nghiệm như là nền tảng cho tính liên chủ thể trong tư tưởng của Edmund Husserl
4 Đậu Viết Dũng Quan niệm của Pierre Teilhard de Chardin về sự tiến hóa của môi sinh
5 Lê Sỹ Hoàn Hội hoạ Ấn tượng – Một lối nẻo tri giác thế giới theo Maurice Merleau-Ponty
6 Vũ Minh Huấn Giáo dục trẻ em hướng đến sự trưởng thành-

Giáo dục trẻ em nhân cách và đạo đức từ cái nhìn nhân học trong tác phẩm Immanuel Kant: On Education

7 Thân Trọng Hưng Tính thuyết phục trong tác phẩm Proslogion của thánh Anselm
8 Vũ Trung Hưng Michel Foucault – Quyền lực qua lăng kính khảo cổ luận
9 Nguyễn Quốc Huy “Ngôn ngữ là ngôi nhà của hiện hữu” theo Martin Heidegger
10 Trần Ngọc Huynh Maurice Blondel, tính tất yếu và tính siêu việt của hành động
11 Phạm Văn Phi Luận về bi kịch tính trong tư tưởng của Friedrich Nietzsche ngang qua tác phẩm Zarathustra đã nói như thế
12 Hoàng Công Phương Sự ưu tư xét như trung gian dẫn con người hướng về Thượng Đế

trong tác phẩm “Gravity and Grace” của Simone Weil

13 Phan Văn Quỳnh Max Scheler và triết học nhân học trong Man’s Place in Nature: đi tìm và nhận ra thứ bậc của con người trong thiên nhiên
14 Nguyễn Minh Tài Chủ đề gặp gỡ trong tác phẩm I and Thou của Martin Buber
15 Phạm Văn Thế Bàn về cơ sở nội tại của quan niệm Nghĩa trong sách Mạnh Tử
16 Trịnh Hoàng Thiên Sự biến đổi của khái niệm Nhân Vị từ Triết học Hy Lạp vào quan điểm Nhân Vị của Kitô giáo
17 Phan Duy Thiện Vấn nạn của “con người tôn giáo” trong mạch luận phê bình tôn giáo của Bertrand Russell
18 Nguyễn Văn Thư Công phu tu tập tri hành hợp nhất theo Vương Dương Minh
19 Nguyễn Xuân Toạ Triết lý hạnh phúc trong tác phẩm Nam Hoa Kinh
20 Trần Hữu Trung Dân chủ như nền tảng của nền giáo dục thực dụng theo John Dewey
21 Đặng Hữu Tuấn Khả năng phán đoán làm nên trách nhiệm theo quan điểm của Hannah Arendt

Ban Học Vụ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *