Danh Sách Các Đề Tài Luận Văn Ra Trường Khối Thần Khóa 2017-2021

Sau một thời gian học tập và nghiên cứu, các học viên Thần IV khóa 2018-2021 đã hoàn thành việc bảo vệ luận văn ra trường STB và thi tổng kết cuối chương trình của năm học 2020-2021, thể theo quy chế của Học Viện.

STT MSHV Học Viên Tên Đề Tài
1 T20190096 Nguyễn Minh Đỗ Lòng Thương Xót: Cách Thế Giáo Hội Hiện Diện Trong Bối Cảnh Hôm Nay
2 T20190097 Nguyễn Văn Hoè Mặc Khải Theo Karl Rahner Và Những Bất Cập Khi So Sánh Với Mặc Khải
Của Giáo Hội Công Giáo
3 T20190098 Trần Đức Huân ‘Abbā’: Tương Quan Độc Nhất Giữa Chúa Giêsu Và Chúa Cha
4 T20190098 Trần Đức Huân ‘Abbā’: The Unique Relationship Between Jesus and the Father
5 T20190099 Trần Ngọc Anh Linh Mặc Khải Của Thiên Chúa Được Tỏ Lộ Một Cách Trọn Vẹn Nơi Cuộc
Thương Khó, Cái Chết, và Sự Phục Sinh Của Đức Ki-tô
6 T20190099 Trần Ngọc Anh Linh God’s Revelation Manifests in The Christ’s Passion, Death, and
Resurrection Completely
7 T20190100 Nguyễn Hữu Phong Một Cách Hộ Giáo Mới Dựa trên Nhãn Quan Mới về Đức Tin trong Method in Theology của Bernard J. F. Lonergan
8 T20190100 Nguyễn Hữu Phong A New Apology Based on the New Perspective on Faith, according to
studies on Method in Theology by Bernard J. F. Lonergan
9 T20190102 Trần Văn Thịnh Lời Mời Gọi ‘Hãy Theo Thầy’ Trong Tin Mừng Gioan (Ga 21, 15-19)

Ban Học Vụ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *