Psalms / Wisdom Literature

STB 2

DURATION:
45 hours
ID:
TBO 104
CREDIT:
3

INSTRUCTORS:

Categories

Sacred Scriptures , STB 2

A. Để Đọc Kinh Thánh

1- Ai cũng có thể đọc Kinh Thánh. Nhưng điều nguy hiểm là người ta có thể bắt bản văn Kinh Thánh nói điều mà bản văn không có ý nói đến; người ta có nguy cơ gán cho bản văn Kinh Thánh những ý nghĩa theo ý họ muốn. Vì thế khi đọc đoạn Kinh Thánh, cần tuân thủ một vài nguyên tắc, chẳng hạn phân biệt thể loại văn chương; phân tích bản văn Kinh Thánh một cách cẩn thận; đặt đoạn Kinh Thánh trong bối cảnh văn chương của nó và bối cảnh lịch sử bản văn Kinh Thánh ra đời.

2- Để hiểu đoạn Kinh Thánh, nhất thiết phải theo các phương pháp chú giải Kinh Thánh và tham khảo ý kiến của nhà chú giải Kinh Thánh. Tuy nhiên, nên tránh mất giờ với những chú giải mang tính diễn giải, suy đoán, nhất là về những điều mà bản văn Kinh Thánh không nói đến (chẳng hạn Ga 8,7: Tin Mừng chỉ nói Chúa Giêsu lấy ngón tay viết trên cát và không nói Chúa Giêsu viết gì. Chúng ta không nhất thiết phải mất giờ để nghe theo nhà chú giải đã đi quá xa khi đưa ra những giả định về điều Chúa Giêsu viết). Người đọc cần có khả năng phân tích và nhận định, không nên dễ dàng xem các ý kiến chú giải như một kết luận chắc chắn. Cũng nên biết rằng các ý kiến, các giả thuyết của chú giải có thể thay đổi do những khám phá mới. Chẳng hạn trước đây hầu hết các nhà chú giải đều đồng ý về thuyết Bốn Truyền Thống (J, E, P, D), ngày nay thuyết này đã được xem xét lại một vài điểm đáng kể.

3- Thông thường, muốn đọc Kinh Thánh, người đọc cần có một vốn kiến thức nào đó về Kinh Thánh, đôi khi đòi phải biết khá nhiều điều để có thể giúp khám phá bản văn Kinh Thánh. Tuy nhiên, người đọc có thể chọn theo cách của Cha Paul Beauchamp[1]: cứ bắt đầu với chính bản văn Kinh Thánh; chúng ta sẽ học hỏi, tìm kiếm các kiến thức liên quan đến Kinh Thánh trong lúc nghiên cứu bản văn. Với cách này, thay vì mất nhiều giờ để “nói về Kinh Thánh”, chúng ta sẽ ưu tiên thời gian cho việc “đọc Kinh Thánh”.

4- Đối với người kitô hữu, việc đọc Kinh Thánh hướng người đọc đến việc lắng nghe Lời Chúa nói với chính mình, để Lời Chúa soi sáng cuộc sống của mình, để mình có thể đi vào mối tương quan gặp gỡ với Đấng ban Lời hằng sống. Và đây lại là một nguy hiểm không hề nhỏ, vì người ta có thể lạm dụng Kinh Thánh nhằm phục vụ cho tư lợi mình. Chẳng hạn nhà độc tài Hitler đã từng áp dụng lời Chúa trong Rm 13,1 để biện minh cho quyền bính độc tài của ông; ông tuyên bố một cách tinh quái và mị dân như sau: mọi quyền bính đến từ Thiên Chúa; tôi đang nắm quyền bính, vậy tôi đến từ Thiên Chúa. Vì thế, mời gọi người đọc Kinh Thánh ý thức mình rất cần sự khiêm nhường, rất cần ơn Chúa Thánh Thần để đọc Kinh Thánh, hầu tránh xa việc dùng Lời Chúa như vũ khí nhằm tìm vinh danh con người vì chỉ mình Thiên Chúa mới đáng được tôn vinh.

B. Với Lớp Học Này…

Hiện thời, Học Viên Dòng Tên ở Thủ Đức có hai ưu điểm mà khóa học này có thể tận dụng, thứ nhất là số lượng học viên rất lí tưởng; thứ đến sinh viên có khả năng phê bình nhận định về kiến thức tiếp thu. Vì thế khóa học này nhắm:

– giúp sinh viên thực hành khả năng phản biện: khi tiếp xúc với những ý kiến của các nhà chú giải, sinh viên cần phân tích và nhận định, không nên dễ dàng xem các ý kiến chú giải như một kết luận chắc chắn, và biết lượng giá về ý kiến của các nhà chú giải.

– giúp sinh viên khám phá bản văn qua những hướng ý của giáo sư và bàn luận trong lớp học. Học viên sẽ lĩnh hội được ý nghĩa và sự phong phú cũng như kiến thức về đoạn Kinh Thánh sau khi khám phá. Từ đó, học viên sẽ dần nhận ra sự thú vị trong việc khám phá bản văn Kinh Thánh và yêu thích việc đọc Kinh Thánh.

C. Nội Dung

I. Thánh Vịnh

 1. Giới thiệu khái quát về bộ Thánh Vinh theo nhóm:

– Nhóm Thánh vịnh Ca tụng :

Thánh Thi (sẽ đọc Tv 8; 103; 104; 136; 114); Ca tụng Thiên Chúa là vua (sẽ đọc Tv 96);  Thánh ca Sion (sẽ đọc Tv 122; 84); Vương triều trần thế (sẽ đọc Tv 110)

– Nhóm Thánh vịnh cầu xin : Cầu xin; Tín Nhiệm; Tạ ơn (sẽ đọc Tv 22; 51; 89)

– Nhóm Thánh vịnh giáo huấn (sẽ đọc Tv 1; 49; 73; 139).

 1. Phân tích các Thánh Vịnh

Nghiêng cứu một số Thánh Vịnh tiêu biểu theo mốc LỊCH SỬ CỨU ĐỘ

II. Các Sách Khôn Ngoan

 1. Sách Gióp : nhìn tổng thể theo phương pháp trình thuật thuật truyện (Analyse narrative) và phê bình lịch sử.
 2. Sách Giảng Viên : nhìn tổng thể theo phương pháp trình thuật thuật truyện, và phê bình lịch sử.
 3. Sách Châm Ngôn, sách Huấn Ca, sách Khôn Ngoan, sách Diễm Ca : đọc một vài đoạn tiêu biểu.

– Sách Châm Ngôn : luồng văn chương khôn ngoan ngoại giáo và nét riêng của luồng văn chương khôn ngoan Do Thái trong sách Châm Ngôn.

– Sách Huấn Ca và sách Khôn Ngoan : thông điệp trong bối cảnh mà sách ra đời.

– Quan sát tiến triển dòng suy tư của các hiền nhân, chẳng hạn : vấn nạn về sự dữ; vấn nạn thưởng phạt; vấn nạn sau cái chết, bên kia thế giới; Giao thao giữa nền minh triết Israel và nên minh triết gọi là “dân ngoại”…

Để đạt mục những tiêu trên, không cách nào khác là giúp sinh viên đọc và hiểu bẳn văn Thánh Kinh với các bước sau:

– Để hiểu bản văn Thánh Vịnh và Các Sách Khôn Ngoan, sinh viên cần học hiểu đôi chút về bối cảnh lịch sử của cuốn sách.

– Nghiên cứu những thánh vịnh tiêu biểu và những đoạn then chốt trong Các Sách Khôn Ngoan.

– Nghiên cứu bản văn theo phương pháp đọc Thánh Kinh như phê bình lịch sử, trình thuật thuật truyện… sẽ được phối hợp. Đồng thời theo cách khảo sát bản văn được trình bày bởi Gérad Billon, Philippe Gruson, Pour lire l’Ancien Testament, Paris: Cerf, 2007.

– Giúp và phấn khích sinh viên quen dần cách tự khám phá bản văn Thánh Kinh để sau này sinh viên có thể tự mình khám phá bản văn qua việc tra cứu tài liệu trong thư viên.

D. Thư mục

 • CLINES, D.J.A., Job 1 – 20, (Word Biblical Commentary 17), Dallas : Word, 1989.
 • N.C. The Book of Job. A Commentary, Philadelphia (Pens.) : The Westminster Press, 1985.
 • LO, Alison, An analysis of Job 28 in the Contexte of Job 22 – 31, Brill, Leiden : Boston, 2003.
 • Fox, Michael, Qohelet and His Contradictions. Sheffield : The Almond Press, 1989, (JSOT. Supplement ; 71).
 • Fox, Michael V., A Time to tear down and a Time to build up : a rereading of Ecclesiastes. Cambridge : W.B. Eerdmans, 1999.
 • Krüger, Thomas, Qohelet / Trad. par O.C. Dean Jr. Minneapolis : Fortress Press, 2004. Original: Krüger, Thomas,  Kohelet (Prediger). Neukirchen – Vluyn : Neukirchener Verl, 2000.
 • Lauha, Aarre, Kohelet. Neukirchener Verlag, 1978.
 • Lohfink, Norbert, Qohelet / Trad. par S. McEvenue. Minneapolis : Fortress Press, 2003. Original:  Lohfink, Norbert,  Echter Verlag, 1980.
 • Murphy, Roland. ,   Ecclesiastes. Nashville : Thomas Nelson, 1992 (World Biblical Commentary ; 23a).
 • – BARTON, J. and MUDDIMAN, J., The Oxford Bible Commentary. Oxford University Press. 2001 (2007),
 • Introduction To Hebrew Poetry : Job, Psalms [ The New Interpreter’s Bible, 12 vols], vol IV. Nashvill: Abingdon Press, 1996.
 • Introduction To Wisdom Literature : Proverbs, Ecclesiates, Song of Songs, Wisdom, Sirach [The New Interpreter’s Bible, 12 vols], vol V. Nashvill: Abingdon Press, 1997.
 • The Anchor Bible, Vols 15 (Job), 16, 17A, 17 (Psalms), 18A, 18B, 18C (Proverbs – Ecclesiates), 7C (Song of Songs), 43 (The Wisdom of Solomon), 39 (The Wisdom of Ben Sira), Doubleday.
 • The Anchor Bible Dictionary (6 vols), Doubleday, 1992.
 • Word Biblical Commentary, Vols ……………., Dallas, Word.

E. Lượng giá

Chưa được định rõ

[1] Paul Beauchamp, Psaumes Nuit et Jour. Paris : Seuil, 1980, p. 15.