Triết Học Thần Học

Trong quãng từ học kỳ 3 đến học kỳ 6

DURATION:
45 hours
CREDIT:
3

INSTRUCTORS:

A. Các môn liên quan

Triết học về Thiên Chúa,

Triết học tôn giáo, Triết học văn hoá và lịch sử

B. Nội dung truyền đạt

Cụm môn học này cung cấp những tri thức căn bản trong suy tư về hiện tượng tôn giáo. Bộ môn sẽ tiếp cận những vấn đề như bản chất của Thiên Chúa, tương quan của Thiên Chúa và trần thế, những giá trị mà tôn giáo mang vào trong hiện hữu con người.

C. Kết quả đạt được

Học viên thủ đắc được tri thức và khả năng suy tư về Thiên Chúa và tôn giáo trong phạm vi của lý trí, không nghiêng về bất cứ một hình thức ý thức hệ nào. Khả năng này được thiết lập nhờ tôn trọng tính phổ quát của lý trí, trong khả năng truy tầm những vấn đề căn bản và tối hậu của đời người. Học viên qua đó cũng học được lịch sử mối tương quan giữa triết học và thần học. Trong mức độ cho phép, học viên cũng sẽ nắm bắt được cách thức và nguyên lý mà tôn giáo phát triển thành những hiện tượng, như là các tôn giáo lịch sử.

D. Hình thức lượng giá

Thuyết trình, bài viết, vấn đáp