Hồ Sơ Luận Đề (Với Kỳ Thi)

Học kỳ 6 của chương trình, kéo dài 6 tháng

DURATION:
-
CREDIT:
4

A. Điều kiện tham dự

Đề tài ra trường đã được chuẩn nhận

B. Hình thức tổ chức môn

giờ lớp, thuyết trình, học nhóm

C. Nội dung truyền đạt

Dưới sự hướng dẫn của giáo sư, các học viên ôn tập và hệ thống hoá các nghành học đã tiếp cận trong chương trình, bổ túc những điểm còn thiếu hay củng cố những tri thức chưa chắc chắn.

D. Kết quả đạt được

Học viên có khả năng xây dựng một hệ thống tri thức theo chiều kích lịch sử cũng như hệ thống. Xây dựng bộ 10 luận đề với các đề tài khác nhau theo một trật tự để làm cơ sở cho kỳ thi tổng quát cuối chương trình.

E. Cách thức tiến hành

– Khởi đầu: Đầu học kỳ 6, giáo sư hướng dẫn đề nghị một lộ trình ôn tập và một số bản văn giúp làm nền suy tư. Các học viên chia tổ để làm việc bản văn, thảo luận và ôn tập các bộ môn. Mỗi tổ tự lên lịch học cho mình.

– Củng cố: hàng tháng có có cuộc gặp chung với giáo sư hướng dẫn để báo cáo tiến độ học tập.

– Kết thúc: Học viên hoàn tất bộ mười luận đề. Bộ luận đề này phải được giáo sư hướng dẫn chấp thuận. Bộ luận đề này phải được gửi đến Giám Học bằng ba bản in giấy

F. Hình thức bài viết

Xem phụ lục Hướng dẫn biên soạn các luận đề

G. Hình thức lượng giá

Bộ luận đề sẽ được sử dụng làm nội dung trong kỳ thi cuối chương trình. Kỳ thi này kéo dài 20 phút và diễn ra ngay sau phần bảo vệ bài luận ra trường. Trước giờ thi tổng hợp hai phần này 1 giờ, học viên sẽ nhận được câu hỏi liên quan đến 1 trong 10 luận đề đã nộp.

Học viên có 5 phút để trả lời câu hỏi được đặt ra, sau đó 5 phút cho phần chất vấn của ban giám khảo. 10 phút còn lại dành cho các câu hỏi liên quan đến các luận đề khác.

H. Kết quả

Điểm thi bao gồm điểm bình quân của hai vị giám khảo của phần thi này.