Phương Pháp Học Tập Và Làm Bài Luận Khoa Học

Trong quãng từ học kỳ 1 đến học kỳ 2

DURATION:
30 hours
CREDIT:
2

INSTRUCTORS:

Trương Thanh Tâm, S.J.
Linh Hướng Khối Triết

A. Nội dung truyền đạt

Học viên sẽ được huấn luyện để hiểu biết và thành thạo những yêu cầu căn bản trong đời sống học thuật bậc đại học: khả năng đọc sách theo những mục tiêu khác nhau, tổ chức thời gian học tập và nghiên cứu, thành thạo việc sử dụng các nguồn tài liệu, thực hiện được những bước và những nguyên tắc xây dựng một bài viết, nắm vững những đòi hỏi học thuật và hình thức trình bày theo tiêu chuẩn sẽ được giới thiệu.

B. Kết quả đạt được

Học viên có được căn bản để bước vào chương trình Triết với những kỹ năng làm việc cần thiết.

C. Hình thức lượng giá

Bài viết