Triết Sử Trung Đại

Trong quãng từ học kỳ 3 đến học kỳ 5

DURATION:
30 hours
CREDIT:
2

INSTRUCTORS:

Đậu Văn Hồng
Giảng Sư
Vũ Uyên Thi, S.J.
Giảng Sư

A. Nội dung truyền đạt

Dù không có một sự phân giai đoạn rõ rệt, triết sử trung cổ phát nguồn từ thời kỳ cuối của thời Kitô giáo cổ đại và kéo dài đến thời đầu Kinh Viện và nhất là triết học với vai trò „mở đường“ cho thần học. Sau thời tái khám phá và đón nhận triết học Aristotle cũng như các triết gia Hồi Giáo trong thế kỷ XIII, triết học có con đường phát triển biệt lập so với thần học. Các thế kỷ về sau chứng kiến sự phát triển các phong trào và các bộ môn khác nhau, dưới tên gọi chung là triết học. Bộ môn sẽ trình bày cuộc ra đời thứ hai của triết học ở Tây Phương và đưa ra những chủ đề căn bản của thời kỳ này.

B. Kết quả đạt được

Học viên tiếp cận sự phong phú của các đề tài lớn của triết học Trung cổ, đặc biệt lối suy tư, cách lập luận rất đặc thù của thời kỳ này. Học viên cũng nhận ra được tầm quan trọng căn bản trong mối tương quan giữa đức tin và lý trí. Điều này giúp học viên có thể ý thức hơn về ý nghĩa của đề tài này trong các giai đoạn triết học hiện đại về sau. Các học viên sẽ nhận ra cách cụ thể trong triết sử Trung cổ một phong cách chú giải các bản văn cổ thời, giúp học viên biết cách khai thác một bản văn cổ và vận dụng chú giải trong bối cảnh hiện tại.

C. Hình thức lượng giá

Thuyết trình, bài viết, vấn đáp