Tiếng Anh: Các Kỹ Năng Cơ Bản 1

Học kỳ 1

START:
09/09/2020
DURATION:
Sáng thứ Sáu
ID:
PP-105.21
CREDIT:
8

INSTRUCTORS:

Address

English: Basic Skills 1   View map

A. Nội dung truyền đạt

Lý thuyết và bài tập cho 4 kỹ năng căn bản trong tiếng Anh: nghe-nói-đọc-viết, cũng như mở rộng ngữ pháp và từ vựng. Trong các phần nâng cao, học viên được huấn luyện để viết bài luận và các hình thức văn bản bằng tiếng Anh, giúp học các môn triết học bằng tiếng Anh về sau.

B. Kết quả đạt được

Có khả năng nghe và nói, phát âm đúng, học được các kỹ năng nói và đọc trước công chúng một bản văn bằng tiếng Anh. Viết được các bài luận nhỏ bằng Anh ngữ. Thử sức với các bài kiểm tra Anh ngữ quốc tế TOIEC, TOEFL hay IELTS.

C. Hình thức lượng giá

Thuyết trình, bài viết, vấn đáp, bài kiểm tra