Triết Học Tôn Giáo

Trong quãng từ học kỳ 3 đến học kỳ 6

DURATION:
30 hours
CREDIT:
2

INSTRUCTORS:

Bùi Quang Minh, S.J.
Giám Học Khối Triết
Vũ Uyên Thi, S.J.
Giảng Sư

A. Nội dung truyền đạt

Bộ môn dẫn vào cách sơ lược các tôn giáo trong lịch sử thế giới, bao gồm các chủ đề căn bản như thế giới quan, thần hệ, giáo lý, phụng tự và lịch sử phát triển của chúng. Ấn giáo và Phật Giáo được tìm hiểu kỹ trong bộ môn này.

B. Kết quả đạt được

Học viên có kiến thức sơ đẳng về mục tiêu của nghành tôn giáo học cũng như có kiến thức căn bản về các tôn giáo lớn trên thế giới.

C. Hình thức lượng giá

Thuyết trình, bài viết