Triết Sử Cổ Đại

Trong quãng từ học kỳ 2 đến học kỳ 5

DURATION:
30 hours
CREDIT:
2

INSTRUCTORS:

Bùi Quang Minh, S.J.
Giám Học Khối Triết
Nguyễn Văn Phiên
Giảng Sư

A. Nội dung truyền đạt

Triết sử cổ đại bao gồm sự ra đời của nền triết học Tây Phương, bắt
đầu với Hesiod khoảng thế kỷ VII trCN đến thời cổ đại hậu kỳ, với Plotinus và Boethius. Các phong trào triết học trong thời kỳ này, vốn kéo dài gần một thiên niên kỷ, được đánh dấu bởi sự phong phú của quan điểm, hình thái văn chương và như thế góp phần định hình nền văn chương triết học bằng chữ viết của Tây Phương. Bộ môn sẽ giới thiệu tổng quan lịch sử triết học cổ đại, cung cấp những kiến thức căn bản của các phong trào triết học này, với điểm nhấn là Platon và Aristotle. Các học viên cũng sẽ được tiếp xúc để làm việc trực tiếp trên bản văn của các tác giả thời kỳ này.

B. Kết quả đạt được

Học viên nắm được những thời điểm và chủ đề quan trọng trong triết sử cổ đại, giải đáp ít nhiều được câu hỏi về tầm quan trọng của triết học. Nhờ việc đọc các bản văn gốc của các triết gia cổ thời, học viên có khả năng nhận ra những hướng và di sản chú giải của các tác giả về sau và có thể sử dụng những kiến thức này cho những cơ sở lập luận trong các chủ đề triết học khác trong các giai đoạn sau này.

C. Hình thức lượng giá

Thuyết trình, bài viết, vấn đáp