“Các chức nhỏ” là một thuật ngữ được sử dụng trong Giáo Hội trước Công Đồng Vatican II. Các chức nhỏ là những vai trò khác nhau trong Giáo Hội, như chức cắt tóc (tonsure), chức giữ cửa (porter), chức đọc sách (lector), chức trừ quỷ (exorcist), và chức giúp lễ (acolyte). Chức cắt tóc tượng trưng bằng việc cắt một chỏm tóc trên đỉnh đầu. Các đan sĩ và tu sĩ thường được cắt một lượng lớn tóc trên đỉnh đầu bằng một dải ngang ra phía sau đầu. Đây là dấu hiệu của một cuộc đời tận hiến như là một tu sĩ. Các giáo sĩ giáo phận (linh mục giáo xứ), khi chịu chức cắt tóc, chỉ cắt một ít tóc từ phía sau đầu, giống vị trí thường thấy nơi những người hói. Chức cắt tóc diễn tả việc một người bước vào đời sống giáo sĩ, nhưng họ vẫn có thể rời chủng viện hoặc tu viện mà không cần phải được tòa thánh Rôma tháo cởi, nếu họ nhận ra họ không muốn dấn thân sâu hơn. Luật độc thân không được áp dụng trong các chức nhỏ, chỉ từ chức phụ phó tế (subdiaconate).

Chức giữ cửa là một chức nhỏ trong đó người giữ chức này được trao một chìa khóa có tính biểu tượng; Thuật ngữ này đến từ thời trung cổ – người giữ cửa là người khóa cửa ban đêm và canh cửa để cho du khách vào, trong khi những gì không được phép phải để ở ngoài. Chức đọc sách là chức nhỏ tiếp theo; chức này trao quyền cho một người đọc các bài đọc Thánh Kinh trong các giờ cầu nguyện chung và trong Thánh Lễ. Chức trừ quỷ là một chức nhỏ theo đó người chịu chức đó có thể đọc lời nguyện trừ tà trong nghi thức Rửa Tội. Họ không thể thực hiện nghi thức trừ tà chính thức trong trường hợp quỷ nhập (hoặc ám). Chỉ linh mục mới có thể làm điều đó, và chỉ với sự cho phép của Đức Giám Mục địa phương. Chức giúp lễ là một chức nhỏ trong đó người chịu chức đó có thể thắp nến bàn thờ, cầm nến trong đám rước, và phụ giúp phó tế và phụ phó tế. Các chức nhỏ đã được thay thế vào năm 1972 với các tác vụ đọc sách và giúp lễ. Ứng viên thay việc cắt tóc, và chứng tỏ rằng họ đang chính thức đào luyện cho chức tư tế thừa tác và được gắn bó với một giáo phận.

Chuyển ngữ: Nhóm Majorica, Học viện Dòng Tên

Nguồn: Rev. John Trigilio JR., Ph.D., and Rev. Kenneth D. Brighenti, Ph.D., The Catholicism Answer Book- The 300 Most Frequently Asked Question, (Naperville, Illinois: Sourcebooks, Inc., 2007), 134-35.