Hình ảnh từ Internet

Có một thuật ngữ trong thần học bí tích được gọi là Ấn Tín Tòa Giải Tội. Linh mục bị ràng buộc bởi chức thánh phải giữ sự riêng tư tuyệt đối cho hối nhân. Việc giữ kín này đảm bảo rằng ấn tín bí tích sẽ không bị vi phạm. Chính bởi điều này, mà khi người ta đến với bí tích Giải Tội, họ biết rằng những hành vi riêng tư nhất của mình sẽ được giữ kín. Chỉ có Chúa, linh mục, và hối nhân biết về những điều mà người đó xưng thú mà thôi.

Nếu một linh mục vi phạm ấn tín, ngài sẽ bị vạ tuyệt thông tiền kết và bị huyền chức. Chỉ Đức Giáo Hoàng, chính ngài mới có thể hủy bỏ hình phạt cuối cùng này. Nếu hối nhân muốn trao đổi về bất kỳ tội lỗi nào đã xưng trong tòa giải tội với linh mục bên ngoài tòa giải tội, ngài phải yêu cầu họ bắt đầu lại từ đầu; ngài không được mang bất kỳ hiểu biết nào từ bên trong tòa giải tội ra ngoài và ngược lại.

Khi một linh mục cần lời khuyên hay cần tư vấn về một tội (chẳng hạn, có thể khi cần phải bỏ một phạt vạ nào đó chỉ dành riêng cho Đức Giám Mục của giáo phận), ngài phải xin phép hối nhân. Một khi hối nhân chấp thuận, ngài cũng không được đề cập đến tên hối nhân để không ai có thể nhận ra người đã xưng tội.

Thông tin có được trong tòa giải tội không bao giờ được sử dụng bên ngoài tòa giải tội. Làm như vậy sẽ vi phạm ấn tín tòa giải tội. Chẳng hạn, nếu một người thú nhận tội giết người, thì linh mục nghe lời thú tội không thể đến nhà cầm quyền và tố cáo hối nhân đó. Ngài có thể khuyên hối nhân rằng ra đầu thú là một trách nhiệm luân lý, nhưng không bao giờ được đòi buộc họ đầu thú hoặc tố cáo hối nhân.

Có một trường hợp nổi tiếng ở Tổng giáo phận Baltimore khoảng bốn mươi năm trước, trong đó một kẻ giết người nổi tiếng đã xưng tội với một linh mục. Vị linh mục này được gọi đến tòa án và bị thẩm vấn. Không cách nào ngài có thể vi phạm ấn tín bí tích. Cuối cùng, ngài bị tống ngục vì đã không nói ra thông tin ngài nhận được trong tòa giải tội. Tuy nhiên, sau cùng, ngài được phóng thích, và luật pháp đã được thay đổi để bảo vệ các cha giải tội và bảo vệ các quyền lợi của hối nhân xưng tội để không có lời nào bị lọt ra ngoài.

Một người phạm tội và đi xưng tội không bao giờ sợ bị tiết lộ tội của mình. Không chỉ vì có một hình phạt nghiêm khắc đối với hành vi vi phạm, mà vì Chúa Thánh Thần còn ban cho linh mục một quà tặng đặc biệt, đó là ngài sẽ quên đi những gì ngài nghe được nơi tòa giải tội.

Chuyển ngữ: Nhóm Maiorica, Học viện Dòng Tên

Nguồn: Rev. John Trigilio JR., Ph.D., and Rev. Kenneth D. Brighenti, Ph.D., The Catholicism Answer Book- The 300 Most Frequently Asked Question, (Naperville, Illinois: Sourcebooks, Inc., 2007), 113-14.