(từ Internet)

Thưa cần. Đức Giêsu đã khẳng định trong Gioan 3:5, “Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí.” Phép rửa là một sự tái sinh siêu nhiên, nhờ đó, chúng ta được đón nhận vào gia đình Thiên Chúa. Nó xoá bỏ tội nguyên tổ, tội mà chúng ta thừa kế từ ông bà nguyên tổ. Tội nguyên tổ được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác như một đặc điểm được truyền lại cho thế hệ tiếp theo trong một gia đình.

Sách Sáng Thế kể lại cho chúng ta trình thuật về Sa Ngã. Tội nguyên tổ xuất phát từ sự kiêu ngạo; vì kiêu ngạo mà Adam và Eva đã bị cám dỗ. Chính vì sự kiêu ngạo của ông bà nguyên tổ mà cuối cùng chúng ta mất đi những ơn ngoại nhiên (preternatural gifts- những ơn có trước nguyên tội); chúng ta phải chịu đau bệnh, chịu chết, phải học hỏi vì sự ngu muội, và vất vả trong đau khổ. Đánh mất sự cân bằng trong tự nhiên. Việc bị mất những ơn ngoại nhiên được biểu tượng bằng việc bị đuổi ra khỏi Vườn Địa Đàng, nơi có sự hài hòa trong tự nhiên cũng như những xác tín luân lý.

Mặc dù Thiên Chúa trừng phạt Adam, Eva và những thế hệ tương lai qua tội tổ tông truyền, nhưng Ngài không từ bỏ con người. Sáng thế 3:15 chứa đựng một lời hứa cứu độ. “Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó.” Các học giả  Kinh thánh đồng ý rằng đây chính là lời hứa về Đấng Messia, Đấng sẽ cứu nhân loại khỏi tội.

 Đức Giêsu là Adam mới, và Maria, Mẹ Ngài là Eva mới. Sự bất tuân đã mang tội, cái chết, bóng tối và sự huỷ diệt vào trong thế giới thế nào thì sự vâng phục Thiên Chúa đã mang lại sự chữa lành, đời sống vĩnh cửu và ánh sáng như vậy. Trong lòng đạo đức Công Giáo, tượng Thánh Mẫu, được biết đến như Nữ Vương của ân sủng, cho thấy Đức Maria với cánh tay rộng mở và chân đạp con rắn. Biểu tượng này được rút ra từ Sáng thế 3:15. Ân sủng này chính là Thiên Chúa và sự vâng phục của Mẹ với thánh ý của Người. Bằng sự vâng phục, Mẹ đã sinh ra Đức Giêsu Kitô, sự Tròn Đầy Ân Sủng, Đấng mà nhờ sự vâng phục trọn vẹn của Người với thánh ý Chúa Cha, đã đạp đầu của con rắn xưa. Sự vâng phục này đã dẫn Đức Giêsu tới việc chịu đóng đinh và đổ máu mình ra và cứu chuộc mọi thế hệ. Hồng ân cứu chuộc này trở nên hiệu quả nơi linh hồn chúng ta trong nước của Bí tích rửa tội, nước mang lại ơn cứu độ.

Chuyển ngữ: Nhóm Maiorica, Học viện Dòng Tên

Nguồn: Rev. John Trigilio JR., Ph.D., and Rev. Kenneth D. Brighenti, Ph.D., The Catholicism Answer Book- The 300 Most Frequently Asked Question, (Naperville, Illinois: Sourcebooks, Inc., 2007), 99-100.