Resurrection Icon (acrylic on panel) by Hacker, Sophie (Contemporary Artist). (from http://www.bridgemanimages.com)

Định nghĩa chung của một vị thánh là một người bình thường làm những điều bình thường trong một cách thức phi thường. Đó là tiêu chuẩn cuối cùng để xác định sự thánh thiện. Nhờ bí tích Rửa Tội, mọi người được mời gọi trở nên thánh thiện và trở thành một vị thánh. Hợp tác với ân sủng của Thiên Chúa và thực hành các nhân đức ra sao hoàn toàn tuỳ thuộc vào chúng ta. Chúng ta được trao ban cuộc sống này để chứng minh tình yêu của mình dành cho Thiên Chúa. Chúng ta được tạo dựng để biết, yêu mến và phụng sự Thiên Chúa và chuẩn bị mình trong đời sống này để ở với Người trong cuộc sống vĩnh cửu.

Để nên thánh, Thiên Chúa trợ giúp chúng ta bằng nhiều cách. Tiên vàn, Ngài sai Con một của Ngài đến để cho chúng ta biết con đường. Đức Giê-su là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Bất cứ ai thực sự muốn nên thánh cần để Giêsu dẫn đường chỉ lối; và ý muốn của người ấy phải kết hợp với ý muốn của Thiên Chúa. Thiên Chúa trao cho chúng ta Giáo Hội để trở thành ánh sáng dẫn đường đến sự thánh thiện. Giáo Hội thánh thiện không do các chi thể cho dẫu có nhiều vị thánh thuộc về Giáo Hội, nhưng nhờ vào Đức Giêsu là Đấng thiết lập Giáo Hội. Giáo Hội thánh thiện vì Đức Giêsu trao ban cho Giáo Hội của Người những ân huệ đặc biệt – các chân lý vĩnh cửu được chứa đựng trong Thánh Truyền và Kinh Thánh và các bí tích chuyển trao ân sủng – những điều đó làm cho Giáo Hội trở thành con đường của ơn cứu độ.

Ở lại trong giáo huấn của Giáo Hội, tham dự Thánh Lễ, lãnh nhận bí tích Hoà Giải khi cần thiết là những phương thế thiêng liêng trợ giúp một người nên thánh. Ngoài ra, có nhiều mẫu gương giúp con người nên thánh. Đời sống của các vị thánh là nền tảng phong nhiêu của sự thánh thiện; các ngài là những mẫu gương sống động cho ta thấy làm thế nào để trở nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện. Ngoài ra, cộng đoàn các thánh cũng chuyển cầu cho chúng ta những kẻ còn ở trên dương thế. Các thánh mang lời cầu nguyện của chúng ta đến cùng Đức Giêsu và muốn chúng ta chia sẻ cùng một niềm vui của các ngài trên thiên đàng.

Kinh Thánh, các lời nguyện, các việc đạo đức, các á bí tích và các cuộc hành hương giúp chúng ta đến gần với Đức Giêsu hơn. Hơn thế, Đức Giêsu còn trao cho chúng ta những người bạn đồng hành vốn luôn hỗ trợ chúng ta trong cuộc hành hương của chúng ta. Những người bạn đồng hành trên hành trình về quê trời cầu nguyện cho chúng ta, khích lệ ta, hướng dẫn ta và bảo ban ta. Ngoài ra, họ cũng có thể thách đố sự thánh thiện của ta khi họ không dễ mến đối với ta. Chúng ta nên học để yêu thương mọi người như Chúa Giêsu đã yêu kẻ thù của Ngài trên thập giá.

Bằng việc cộng tác với ân sủng Thiên Chúa ban cho chúng ta mỗi ngày, chúng ta có cơ hội trở nên thánh trong cuộc sống này. Thánh nghĩa là chúng ta đang ở trên con đường đến ơn cứu độ. Thánh không phải là một nhóm độc quyền, mặc dù có ít người là thánh.

Chuyển ngữ: Nhóm Maiorica, Học viện Dòng Tên

Nguồn: Rev. John Trigilio JR., Ph.D., and Rev. Kenneth D. Brighenti, Ph.D., The Catholicism Answer Book- The 300 Most Frequently Asked Question, (Naperville, Illinois: Sourcebooks, Inc., 2007), 94-95.