Đó không phải là Damian Thorn (nhân vật hư cấu trong bộ phim The Omen, một bộ phim nói về Kẻ Phản Kitô), và ông ta không có hình xăm số 666 trên da đầu. Kinh Thánh chỉ minh nhiên đề cập đến Kẻ Phản Kitô bốn lần: 1Ga 2,18, 1Ga 22, 1Ga 4,3 và 2Ga 7. Từ Hy lạp antichristos không phải là một kẻ xấu song sinh của đức Giêsu Kitô, cũng không phải là một ai khác đối nghịch lại với Người. Kẻ Phản Kitô là kẻ thù, là kẻ chống lại Đức Kitô; nhưng không như những gì Hollywood miêu tả trên phim, ảnh hưởng và quyền lực của hắn rất giới hạn.

Đức Giêsu thật sự là Con Thiên Chúa, và chính Ngài cũng xưng mình là Con Người (hay Con của Con Người). Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Kẻ Phản Kitô nhất thiết phải là Con của Satan và Con của ma quỷ. Ma quỷ thường báng bổ Thiên Chúa và xúc phạm đến những sự thánh thiện, linh thiêng bằng cách nhạo lại hoặc bắt chước rẻ tiền (như thánh lễ đen trong phụng vụ của ma quỷ, đọc ngược lại kinh lạy cha, thánh giá đảo ngược hay những điều chống lại các mối phúc). Vì thế, ma quỷ cũng cố gắng nhạo báng Thiên Chúa bằng cách có một người con như thế. Điều duy nhất chúng ta biết là có một Kẻ Phản Kitô, và kẻ đó chống lại Đức Kitô.

Kinh Thánh khá mập mờ về căn tính của Kẻ Phản Kitô. Sách Khải Huyền chương 13,18 nói rằng: “Ai có trí thông minh hãy tính ra số của tên Con Thú, vì đó là số của tên một người, và số của tên người ấy là sáu trăm sáu mươi sáu.” Nhiều học giả chỉ ra rằng, mỗi từ ngữ (trừ nguyên âm vốn không tồn tại trong tiếng Do Thái) mang một con số, nhờ đó một tên được viết bằng tiếng Do Thái sẽ là tổng số của các mẫu tự. Điều này được gọi là gemetria (Số Học trong ngôn ngữ Do Thái). Các Kitô hữu sơ khai nghĩ rằng Hoàng đế Rome, Nero là Kẻ Phản Kitô. Vì tên của ông (Nero Ceasare) nếu dịch sát nghĩa sang tiếng Do Thái sẽ tương ứng với số học là 666 (50 + 200 + 6 + 50 + 100 + 60 + 200). Nhưng thế giới đã không kết thúc vào thời điểm đó, còn Nero thì đã chấm dứt cuộc sống của mình.

Trong thời kỳ Cải Cách, một vài bản in của anh em Tin Lành (nhờ vào công nghệ máy in) đã gọi Giáo Hoàng là Tên Phản Kitô và gọi Giáo Hội Công Giáo là cô gái điếm của Babylon. Tuy nhiên, đó chỉ là lối nói hùng biện nhằm khuấy động đám đông và tấn công Giáo Hội. Ngày nay, một số người cho rằng Internet là sự dữ vì ba ký tự “WWW” được sử dụng để bắt đầu một trang web trên mạng cũng tương ứng với 666 theo số học trong ngôn ngữ Do Thái.

Một vài người sẽ nổi lên trở thành lãnh đạo thế giới và sẽ dẫn các linh hồn đi lạc hướng bằng việc chối bỏ Đức Kitô (Bội giáo). Người đó chính là Kẻ Phản Kitô. Tuy nhiên, các tác giả sách thiêng liêng nhắc nhở con người là không ai biết ngày nào hay giờ nào, thậm chí, tháng, năm hay thế kỷ nào; chúng ta không biết kẻ phản Kitô sẽ là ai. Nhưng điều quan trọng, khẩn thiết và lợi ích hơn là thay vì lo lắng về Kẻ Phản Kitô, chúng ta cần lo lắng nhiều hơn về ma quỷ, kẻ cám dỗ ta phạm tội mỗi ngày. Thế giới sẽ kết thúc khi nào và bằng cách nào không ảnh hưởng đến nơi mà chúng ta sẽ đến trong vĩnh cửu. Cách sống chúng ta hôm nay mới xác định nơi chúng ta sẽ sống trong cuộc sống tối hậu mai này.

Chuyển ngữ: Nhóm Maiorica, Học viện Dòng Tên

Nguồn: Rev. John Trigilio JR., Ph.D., and Rev. Kenneth D. Brighenti, Ph.D., The Catholicism Answer Book- The 300 Most Frequently Asked Question, (Naperville, Illinois: Sourcebooks, Inc., 2007), 78-79.