Kinh trước bữa ăn: “Lạy Chúa, xin Chúa chúc lành cho chúng con và cho của ăn chúng con sắp dùng, do lòng rộng rãi Chúa ban, nhờ công nghiệp Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.”

Kinh sau bữa ăn: “Lạy Thiên Chúa toàn năng, Đấng hằng sống và cai trị thế giới đến muôn đời, chúng con tạ ơn Chúa vì mọi ơn lộc Ngài ban. Xin cho linh hồn các tín hữu đã qua đời được nghỉ yên nhờ lòng thương xót Chúa. Amen.”

Kinh Ăn Năn Tội (đọc trong Bí Tích Hòa Giải): “Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự; con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.”

hoặc là

“Lạy Chúa, con hết lòng thống hối vì đã xúc phạm đến Chúa, cùng chê ghét mọi tội con, phần vì án phạt công minh của Chúa, nhưng hơn cả vì tội con xúc phạm đến Chúa, Thiên Chúa của con, Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng và xứng với trọn tình yêu của con. Con dốc lòng chừa cải, cùng nhờ ơn Chúa, con sẽ lánh xa dịp tội và không phạm tội nữa. Amen.”

Kinh Thiên Thần Hộ Thủ: “Lạy thiên thần của Chúa, Đấng hộ thủ yêu mến của con, qua ngài Thiên Chúa gửi trao tình yêu cho con. Xin ở bên con ngày hôm nay [đêm nay], để thắp sáng và bảo vệ, để cai trị và hướng dẫn. Amen.”

Kinh Cầu Tổng Lãnh Thiên Thần Micae: “Lạy ơn Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, xin giúp chúng con trong cơn giao chiến, đánh phá sự hiểm ác mưu sâu quỉ dữ. Chúng con sấp mình nguyện xin Chúa chế trị nó cùng xin nguyên soái cơ bình trên trời lấy quyền phép Chúa mà hạ Satan cùng các quỉ dữ đang rong ruổi khắp thế làm hại các linh hồn bắt chúng giam cầm trong hỏa ngục. Amen

Kinh Fatima (đọc sau mỗi chục khi lần chuỗi Mân Côi): “Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ tội lỗi chúng con đã phạm, xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục, và xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Amen.”

Chuyển ngữ: Nhóm Majorica, Học viện Dòng Tên

Nguồn: Rev. John Trigilio JR., Ph.D., and Rev. Kenneth D. Brighenti, Ph.D.,
The Catholicism Answer Book- The 300 Most Frequently Asked Question,
(Naperville, Illinois: Sourcebooks, Inc., 2007), 252.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *