Epiousion (Hy Lạp) và quotidianum (Latinh) trong các Tin Mừng có nghĩa là “hàng ngày.” “Xin cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày” được nhắc đến trong Kinh Lạy Cha có hai ý nghĩa theo Thánh Augustinô thành Hippo (354-430 SCN). Đó không phải là bánh mì mà bạn lấy từ tiệm bánh; thánh Augustinô nói thay vì lương thực “hàng ngày”, đó là Lời Chúa và Ngôi Lời đã hóa nhục thể.

Chúa Giêsu đã nói “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra” (Mt 4,4). Thánh Augustinô cho rằng Lời Thiên Chúa mạc khải là “lương thực” của chúng ta, và do đó chúng ta nên nhận lãnh hàng ngày.

Người Công Giáo, trái với những gì mà một số người tin, được khuyến khích đọc Kinh Thánh hàng ngày. Người ta đọc Kinh Thánh trong Thánh Lễ hàng ngày và Kinh Nhật Tụng (Phụng Vụ Các Giờ Kinh). Lắng nghe và đọc Lời Chúa là lương thực cho linh hồn.

Thánh Augustinô cũng hiểu “lương thực hằng ngày” theo nghĩa Ngôi Lời hóa nhục thể, là bánh tiến mà người Công Giáo tin là thân thể đích thực và là bản thể của Chúa Kitô. Chúa Giêsu đã nói trong chương 6 Tin Mừng Gioan rằng Ngài là “bánh sự sống”, và ai ăn bánh này sẽ không bao giờ chết. Bàn tiệc hàng ngày của người Kitô hữu Công Giáo là Thánh Thể (Bí Tích Thánh Thể hay Bàn Tiệc Thánh). Có thể rước Thánh Thể mỗi ngày nếu người đó được chuẩn bị cách xứng hợp (ở trong tình trạng ân sủng).

Chính vì sự nối kết này mà Giáo Hội đã đưa Kinh Lạy Cha vào Thánh Lễ (Phụng vụ Thánh Thể) và cầu nguyện ngay trước khi cộng đoàn rước lễ. Chúa Giêsu cũng đã đề cập đến trong chương 6 Tin Mừng Gioan, như Thiên Chúa đã ban manna cho dân Do Thái trong sa mạc để giúp họ sống về mặt thể lý, chính Chúa Giêsu là “bánh từ trời” và Ngài đã truyền cho chúng ta “ăn thịt Ngài” và “uống máu Ngài”.

Hiệp Lễ hàng ngày là một đặc ân, là vinh dự, và phúc lành mà nhiều người Công Giáo muốn nhận lãnh. Mẹ Têrêsa Calcutta đã dành mỗi ngày một giờ thánh trước Nhà Tạm chứa Mình Thánh trước khi Mẹ bắt đầu công việc của mình trên các đường phố Calcutta giữa những người nghèo nhất trong số những người nghèo.

Chuyển ngữ: Nhóm Majorica, Học viện Dòng Tên

Nguồn: Rev. John Trigilio JR., Ph.D., and Rev. Kenneth D. Brighenti, Ph.D.,
The Catholicism Answer Book- The 300 Most Frequently Asked Question,
(Naperville, Illinois: Sourcebooks, Inc., 2007), 240-241.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *