Mỗi ngày, chúng tôi nhận được email hỏi về lý do tại sao chỉ có Mười Điều Răn, không hơn không kém. Thiên Chúa không giới hạn chỉ ban cho mười điều răn. Mô-sê đã không làm rơi một viên đá nào, và do đó bị mất năm điều răn, như được miêu tả trong một bộ phim hài hước của Mel Brooks, History of the World. Có mười điều răn là vì Thiên Chúa đã ban cho Mô-sê mười điều răn. Số mười trong Kinh Thánh Do Thái, chỉ số Lời (lời nói), Debarim hoặc Devarim (từ dabar trong tiếng Do Thái có nghĩa là “Lời”). Mười Lời ngày nay chúng ta gọi là Mười Điều Răn.

Người Do Thái cổ đại dạy rằng Thiên Chúa tạo ra thế giới không chỉ trong sáu ngày, như đã nói trong sách Sáng Thế Ký, mà còn bằng sáu lời nữa. Không ai biết những lời này là gì – chỉ là chính việc Thiên Chúa phán hãy có mà thế giới và tất cả những gì có trong đó được tạo thành. Khái niệm này cũng được thấy trong ý tưởng Kitô giáo về quyền năng sáng tạo của Ngôi Lời Thiên Chúa, kể cả lời được nói và được viết ra, và trên hết, Chúa Giêsu, Lời đã trở nên xác phàm.

Tại sao Thiên Chúa lại ban mười lời hay mười điều răn này cho Mô-sê? Chẳng phải mọi người đều nhận biết giết người, trộm cắp, nói dối và ngoại tình là vô đạo đức sao? Vậy mục đích là gì? Mọi người đều có lý trí, và do đó giả thiết là họ có khả năng, bất kể chỉ số IQ hay trình độ học vấn, nhận biết những điều cơ bản của luật luân lý tự nhiên, vốn là hệ thống các quy tắc đạo đức mà mọi người lành mạnh đều nhận biết được bằng trực giác.

Khi Cain sát hại em trai mình là Abel trong Sáng Thế Ký 4: 1–17, anh ta biết điều đó là sai trái kể cả trước và sau khi phạm tội. Không cần Điều Răn nào nói cho anh ta biết như vậy, nếu không, Cain đã được tha mọi tội lỗi vì Điều Răn “Ngươi chớ giết người” mãi cho đến nhiều thế kỷ sau đó mới được truyền lại cho Mô-sê.

Nếu luân lý và đạo đức căn bản, chẳng hạn như “làm lành, lánh dữ”, bất cứ ai có lý trí đều có thể nhận biết được, thì tại sao phải mạc khải Mười Điều Răn? Ba điều răn đầu đề cập đến tương quan của chúng ta với Thiên Chúa; bảy điều răn cuối cùng liên hệ đến tương quan của chúng ta với tha nhân. Bất cứ ai và mọi người đều có thể nhận biết điều gì là tốt và điều gì là xấu về mặt đạo đức và tội lỗi, nhưng vì tội nguyên tội, không phải ai cũng có khả năng nhận thức như nhau. Một số người sẽ nhận biết trước những người khác. Một số cần thêm thời gian hoặc cần trợ giúp để nhận biết.

Vì tất cả chúng ta đều có những khả năng nhận thức khác nhau, Thiên Chúa quan phòng nâng đỡ để đảm bảo rằng mọi người có thể và sẽ nhận biết điều gì là tốt và điều gì là xấu về mặt đạo đức và tội lỗi. Các Điều Răn giống như những hướng dẫn sử dụng trên một lọ thuốc. Nó nói cho bạn biết những gì nên hoặc không nên làm để sống và sống khỏe mạnh.

Chuyển ngữ: Nhóm Majorica, Học viện Dòng Tên

Nguồn: Rev. John Trigilio JR., Ph.D., and Rev. Kenneth D. Brighenti, Ph.D.,
The Catholicism Answer Book- The 300 Most Frequently Asked Question,
(Naperville, Illinois: Sourcebooks, Inc., 2007), 180-181.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *