(Nguồn ảnh: Từ Internet)

       Chỉ linh mục được truyền chức hợp pháp mới có thể dâng lễ. Trong mỗi Thánh Lễ, chính Chúa Giêsu vừa là tư tế vừa là lễ vật. Vì trong Thiên Chúa không có thời gian và Ngài là “hiện tại” vĩnh cửu, nên hy lễ Can-vê được dâng cho chúng ta qua nhiều thế kỷ. Chúa Giêsu duy trì hy lễ của Ngài qua chức tư tế bí tích. Trong Bữa Tiệc Ly, sau khi thiết lập bí tích Thánh Thể, Ngài cũng đã truyền cho các tông đồ chức tư tế bằng những lời sau, “Hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy”.

Đức Kitô đã truyền chức linh mục cho người nam bởi vì các linh mục phải cử hành In Persona Christi, hay trong Ngôi Vị của Chúa Kitô. Các linh mục là phương tiện để Chúa Kitô tiếp tục công cuộc cứu độ của Ngài. Trong Thánh Lễ, chính Chúa Kitô là người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra và trao ban cho thế giới. Linh mục chỉ khí cụ của Chúa Kitô.

Các phó tế có thể công bố, giảng lời Chúa và cho rước lễ đã được truyền phép trong một Thánh Lễ trước đó. Một tu sĩ (nam hay nữ) cũng có thể chủ sự một nghi thức ngoài Thánh Lễ và cũng có thể cho rước lễ đã được truyền phép trong một Thánh Lễ khác. Tòa Thánh cho phép điều này diễn ra nơi mà linh mục không thể thường xuyên cử hành Thánh Lễ, và nhờ thế, giáo dân có thể vẫn nhận được ân sủng của bí tích Thánh Thể.

Chuyển ngữ: Nhóm Maiorica, Học viện Dòng Tên

Nguồn: Rev. John Trigilio JR., Ph.D., and Rev. Kenneth D. Brighenti, Ph.D., The Catholicism Answer Book –
The 300 Most Frequently Asked Question
, (Naperville, Illinois: Sourcebooks, Inc., 2007), 148.