“Xức Dầu Bệnh Nhân” là một thuật ngữ thường được sử dụng trước công đồng Vatican II để chỉ một khía cạnh của bí tích: lần xức dầu cuối cùng mà một người lãnh nhận trước khi chết. Mặc dù không hề bị cấm lãnh nhận nhiều lần, bí tích này thường để lại cho đến khi người đó hấp hối. Một thuật ngữ phổ biến khác dành cho bí tích này là “Những Nghi Thức Sau Cùng”. Sau Công đồng Vatican II, và với những cải tiến về y học thế kỷ XX, chúng ta hiểu biết đầy đủ hơn về bí tích được cử hành. Điều này không phải để phủ nhận sự kiện là ý nghĩa đầy đủ hơn của bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân đã luôn được tin hoặc được dạy.

Trước đây, người ta thường chết trong các điều kiện mà công nghệ y học hiện đại bây giờ có thể hỗ trợ điều trị cho họ. Điều này không phải là để phủ nhận sức mạnh thiêng liêng của bí tích, nhưng thực tế là bệnh nhân có thể nhận được bí tích nhiều hơn một lần trong đời. Người Công Giáo tin rằng Thiên Chúa ban cho chúng ta kiến thức và khả năng sử dụng kiến thức đó cho lợi ích nhân loại. Do đó, công nghệ, y học và các phương pháp y tế nên được sử dụng khi chúng không vi phạm luật của Thiên Chúa. Cùng với công nghệ, linh hồn cũng được chuẩn bị nhờ bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân để chiến đấu chống lại sự dữ và sự tuyệt vọng, và để cầu xin ơn chữa lành cả thể xác lẫn linh hồn.

Chúng ta đọc thấy trong Sách Thánh (Gc 5: 14- 15), “Ai trong anh em đau yếu ư? Người ấy hãy mời các kỳ mục của Hội Thánh đến; họ sẽ cầu nguyện cho người ấy, sau khi xức dầu nhân danh Chúa. Lời cầu nguyện do lòng tin sẽ cứu người bệnh; người ấy được Chúa nâng dậy, và nếu người ấy đã phạm tội, thì sẽ được Chúa thứ tha.” Rõ ràng, bí tích đã từng được dùng để chữa lành. Câu này cũng được dành để dẫn vào nghi thức Xức Dầu, trong đó linh mục hoặc đức giám mục dâng lời cầu nguyện này như một cách chuẩn bị bệnh nhân lãnh nhận bí tích.

Mặc dù trong bí tích, có việc cầu nguyện xin ơn chữa lành thể xác, nhưng ơn tha thứ tội lỗi và do đó ơn chữa lành tâm linh là quan trọng nhất trong ý nghĩa của việc cử hành. Nếu bệnh nhân có ý thức, thì bí tích Giải Tội thường được cử hành trước việc xức dầu. Nếu người ấy bị hôn mê, thì ơn tha thứ vô điều kiện được ban cho họ. Người Công Giáo là người hành hương trong cuộc sống hướng về thiên đàng. Chúa Giêsu ban cho chúng ta mọi cách thế khả dĩ để đạt được cùng đích đó, và bí tích Xức Dầu là một bước đi quan trọng trong hành trình ấy. Một trong những lời cầu nguyện đẹp được dâng lên sau khi bí tích được ban nhắc nhở bệnh nhân rằng họ được bao bọc bởi ân sủng của Thiên Chúa.

Chuyển ngữ: Nhóm Majorica, Học viện Dòng Tên

Nguồn: Rev. John Trigilio JR., Ph.D., and Rev. Kenneth D. Brighenti, Ph.D., The Catholicism Answer Book- The 300 Most Frequently Asked Question, (Naperville, Illinois: Sourcebooks, Inc., 2007), 118-19.