Giáo Luật nói chúng ta nên xưng tội một năm ít là một lần nếu chúng ta phạm bất kỳ tội trọng nào trong tâm hồn, và rước lễ ít là một lần trong mùa Phục sinh. Tại Hoa Kỳ, thời gian Phục sinh được tính từ Thứ Tư Lễ Tro đến Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi, thời gian này mang lại cho hối nhân gần ba tháng để được rước lễ; tuy nhiên, ngay khi bạn nhận thức được mình mắc tội trọng, bạn nên đến với bí tích Hòa Giải càng sớm càng tốt.

Tội lỗi cắt đứt mối tương quan của bạn với Thiên Chúa và với tha nhân. Khi bạn chết trong tình trạng mắc tội trọng, bạn tự đẩy mình vào hỏa ngục. Trong trường hợp họa hiếm, chẳng hạn bí tích không có sẵn, nếu một người lâm cơn nguy tử, thì người đó có thể thực hiện một hành vi sám hối cách trọn. Một hành vi sám hối cho thấy người ấy thực sự thống hối về tội lỗi của mình, không phải vì họ sợ những đau khổ nơi hỏa ngục và việc đánh mất thiên đàng, nhưng họ thực sự thống hối vì đã xúc phạm đến Thiên Chúa Toàn Năng. Tuy nhiên, nếu qua cơn nguy tử và người đó vẫn sống, người ấy phải đến bí tích Giải Tội càng sớm càng tốt.

Về mặt thiêng liêng, bí tích Giải Tội có thể được lãnh nhận bao lâu bạn cần. Chẳng hạn, nếu bạn đang cố gắng chừa bỏ một nết xấu, bạn có thể cần đến bí tích thường xuyên hơn; hoặc nếu bạn muốn lãnh nhận ân sủng chữa lành, bạn có thể thường xuyên xưng tội. Đã từng có một phong tục là xưng tội trước mỗi khi rước lễ như một cách chuẩn bị linh hồn cho Bí Tích Cực Thánh. Ngày nay, người Công Giáo được khuyến khích đi xưng tội hằng tháng. Việc xét mình hằng tháng, và sau đó là xưng tội và giao hòa, sẽ giúp linh hồn duy trì được sự trong trắng, và vô tội của bí tích Rửa Tội.

Một việc đạo đức khác liên quan đến bí tích Giải Tội là việc sùng kính lòng thương xót Chúa. Lễ này, do Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II lập ra, diễn ra vào Chúa Nhật sau lễ Phục Sinh. Lễ này đòi hỏi xưng tội ít nhất một tháng trước khi cử hành thánh lễ để được lãnh nhận tất cả các ân phúc. Trong những trường hợp nhận được ơn toàn xá, người Công Giáo phải đi xưng tội bảy ngày trước hoặc sau khi hành vi thiêng liêng được thực hiện để lãnh nhận được ơn đại xá.

Chuyển ngữ: Nhóm Majorica, Học viện Dòng Tên