Triết Sử

Cẩm nang hỏi đáp Triết học (Câu 145) Peter Alelard

Cẩm nang hỏi đáp Triết học (Câu 145) Peter Alelard

Peter Abelard được biết tới trong giới Triết học nhờ điều gì? Peter Abelard (1079-1149) là thần học gia người Pháp đã viết tác phẩm Theologia Christiana, một nỗ lực sử dụng logic (luận lý) để lý giải những tín điều trong Kitô giáo. Sự thông tuệ của ngài trong […]

Read More