Triết Sử

Vài điểm sơ lược về Hành Vi Tương Liên của Habermas

Vài điểm sơ lược về Hành Vi Tương Liên của Habermas

Jürgen Habermas (1929) hình từ internet Môn học: Triết cận-hiện đại Giáo sư: Vũ Kim Chính, S.J. Học viên: Lê Hoàng Nam, S.J. Jürgen Habermas (1929), nhà triết học và xã hội học nổi tiếng người Đức, cũng là hậu duệ đời thứ hai của trường phái Frankfurt về Lý […]

Read More

Averroes
(1126-1198)

Bàn về Thiên Chúa duy nhất theo quan điểm của Averroes

  Môn học: Triết học Trung Cổ Giáo sư: Lm. Đậu Văn Hồng Học viện: Nguyễn Văn Đương, SJ. Liệu Thiên Chúa có phải là duy nhất, hay còn có một chúa nào khác? Averroes trả lời rằng Thiên Chúa là duy nhất. Ông bàn về điều này qua ba […]

Read More

“Tri thức là đức hạnh” theo truyền thống Plato

“Tri thức là đức hạnh” theo truyền thống Plato

Môn học: Triết học Thượng Cổ Giáo sư: Vũ Uyên Thi, S.J. Học viên: Phan Văn Quỳnh, S.J.   Trong một xã hội hiện đại, người ta chú tâm nhiều hơn tới khía cạnh tri thức. Ai cũng mong mình được xem là người tri thức. Đồng thời, người ta […]

Read More