Triết Học

Khái niệm monad  trong tác phẩm Monadology của Leibniz

Khái niệm monad trong tác phẩm Monadology của Leibniz

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 – 1716) Hình từ Internet Môn học: Hữu Thể Luận Học viên: Bùi Đức Thiện,S.J. Giáo sư: Lm. Đậu Văn Hồng Khao khát giải thích bản chất sự vật luôn là nỗi khắc khoải của nhiều triết gia. Mỗi triết gia đều cố gắng giải thích sự hiện […]

Read More

Lập trường về tôn giáo của Friedrich Nietzsche

Lập trường về tôn giáo của Friedrich Nietzsche

Friedrich Nietzsche (1844-1900) Hình từ internet Môn học: Triết tôn giáo Giáo sư: Vũ Uyên Thi, S.J. Học Viên: Phan Văn Quỳnh, S.J. Nếu đề cập đến lập trường tôn giáo trong tư tưởng của triết gia Đức Friedrich Nietzsche (1844-1900), người ta hầu chắc nghĩ đến một lối nhìn […]

Read More

Quan niệm của Tuân Tử về “tính bản ác” nơi con người

Quan niệm của Tuân Tử về “tính bản ác” nơi con người

Tuân Tử (315 – 230 TCN) Hình từ internet Môn học: Triết con người Giáo sư: Phạm Trung Hưng, S.J. Học viên: Nguyễn Phú Cường, S.J. Hiện nay, các phương tiện truyền thông đại chúng mỗi ngày vẫn không ngừng đăng tải rất nhiều những tin tức liên quan đến […]

Read More

Martin Heidegger
(1889-1976)

Heidegger và nỗi ưu tư

 (Hình từ internet) Môn học: Hữu Thể Học Giáo sư: Lm Đậu Văn Hồng Học viên: Nguyễn Phước Bảo Ân, S.J. Trong nhịp sống ào ạt của thời đại công nghệ và thông tin hiện nay, ‘nỗi sầu’ của ưu tư  trong con người dường như ‘cũng nhỏ lại’. Nhưng liệu […]

Read More