Thần học Thực hành và Mục vụ

Với bạn, thấu cảm là gì? Đâu là vai trò của thấu cảm trong tư vấn mục vụ?

Với bạn, thấu cảm là gì? Đâu là vai trò của thấu cảm trong tư vấn mục vụ?

                                                                                    Môn học: Tư vấn mục vụ Giáo sư: Nguyễn Đức Hạnh, S.J. Học viên: Trần Vinh Danh, S.J. Vết thương nội tâm cần được chữa lành một cách phù hợp, thấu cảm trong tư vấn mục vụ là một khí cụ hiệu quả cho việc chữa lành ấy. Tác […]

Read More