Thần học Luân lý và Linh đạo

Thánh Inhã-Đấng sáng lập Dòng Tên
(1491-1556)

Linh đạo I-nhã đóng góp một cách phân định ý Chúa

Môn học: Thực hành Linh đạo Inhã Giáo sư: Nguyễn Đức Hạnh, S.J. Học viên: Nguyễn Hải Đăng, S.J. Phân định ý Chúa là một trong những trăn trở của nhiều người, đặc biệt người trẻ, trước những quyết định quan trọng ảnh hưởng đến hướng đi của cả cuộc […]

Read More

FRANCE - JULY 01:  Illustration: Euthanasia On July 1998 In France  (Photo by Francis DEMANGE/Gamma-Rapho via Getty Images)

An tử và trợ tử theo giáo huấn của Giáo Hội

Môn học: Luân lý Y-Sinh học Công giáo Giáo sư: Trần Như Ý Lan, M.D. Học viên: Nguyễn Khánh Duy, S.J. Bài viết là một nỗ lực tìm hiểu vấn đề an tử và trợ tử theo giáo huấn Giáo Hội. Tác giả cố gắng làm sáng tỏ những khác […]

Read More