Thần học Hệ thống

“Ba Ngôi nhiệm cục là Ba Ngôi nội tại”

“Ba Ngôi nhiệm cục là Ba Ngôi nội tại”

Môn học: Thần học Ba Ngôi Giáo sư: Phạm Minh Ước, SJ. Học viên: Nguyễn Khánh Duy, SJ. “Ba Ngôi nhiệm cục là Ba Ngôi nội tại” là một luận đề nổi tiếng của Karl Rahner. Luận đề này cho thấy nhiệm cục cứu độ chính là nơi Ba Ngôi […]

Read More

Phê bình mô hình ba văn hóa của Liang Shuming

Phê bình mô hình ba văn hóa của Liang Shuming

Môn: Thần học Á Châu Giáo sư: Vũ Kim Chính, S.J. Học viên: Nguyễn Văn Chí, S.J.    Xuất phát từ tham vọng muốn giải quyết các khủng hoảng xã hội ở Trung Quốc đầu thế kỷ 20, Liang Shuming đã tìm kiếm trong kho tàng minh triết của nhân […]

Read More