Thần Học

Thánh Inhã-Đấng sáng lập Dòng Tên
(1491-1556)

Linh đạo I-nhã đóng góp một cách phân định ý Chúa

Môn học: Thực hành Linh đạo Inhã Giáo sư: Nguyễn Đức Hạnh, S.J. Học viên: Nguyễn Hải Đăng, S.J. Phân định ý Chúa là một trong những trăn trở của nhiều người, đặc biệt người trẻ, trước những quyết định quan trọng ảnh hưởng đến hướng đi của cả cuộc […]

Read More

Chúa Thánh Thần theo quan điểm của thánh Gregory Of Nazianzuz

Chúa Thánh Thần theo quan điểm của thánh Gregory Of Nazianzuz

Môn học: Giáo Phụ Học Giáo sư: Trịnh Duy Suýt, S.J. Học viên: Nguyễn Đức Thắng, S.J. Những thế kỷ đầu là thời điểm Giáo Hội định hình nên những tín điều căn bản nhất của niềm tin Kitô Giáo. Một trong những tín điều quan trọng ấy là xác […]

Read More

Thánh Gioan Tông Đồ

Tìm hiểu bản văn Ga 13,31-35

Môn học: Tin Mừng Gioan Giáo sư: Nguyễn Cao Siêu, S.J. Học viên: Trần Thanh Minh. S.J. Trình thuật Ga 13,31-35 nằm trong diễn từ ly biệt của Đức Giêsu (13,31-17,26). Nội dung chính của trình thuật này nói về việc ra đi của Đức Giêsu (cc.31-33) và lệnh truyền […]

Read More

Đức Giêsu trong Luca: Mẫu gương và thầy dạy về cầu nguyện

Đức Giêsu trong Luca: Mẫu gương và thầy dạy về cầu nguyện

                                                                                                Môn học: Tin Mừng Luca Giáo sư: Nguyễn Cao Siêu, S.J. Học Viên: Nguyễn Đức Thắng S.J.   Thánh sử Luca cho thấy cầu nguyện có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời sống của Đức Giêsu. Nhiều lần, trước và trong nhiều biến cố, Đức […]

Read More

Aaron-Miriam-Moses

Chú giải đoạn sách Ds 12,1-16

                                                                                                          Môn học: Ngũ Thư Giáo sư: Phạm Tuấn Nghĩa, S.J. Học viên: Trương Hoàng Sơn, S.J.   Bài viết chú giải đoạn sách Dân số 12,1-16.[1] Trình thuật kể lại câu chuyện bà Miriam và ông Aharon chống đối và nói phạm đến ông Môsê. Thiên Chúa phạt bà […]

Read More

To Be Human Is To Be A Free Hearer Of The Word In The History

To Be Human Is To Be A Free Hearer Of The Word In The History

Môn học: Đức Tin và Mặc Khải Giáo sư: Nguyễn Hai Tính, S.J. Học viên: Vũ Chí Kiên, S.J.   To Be Human Is To Be A Free Hearer Of The Word In The History[1] Quan niệm siêu hình của Karl Rahner về mạc khải trong tác phẩm “Kẻ Lắng […]

Read More