Kinh Thánh

Syllabi: Pentateuch

Syllabi: Pentateuch

PENTATEUCH                     First Semester School Year 2017-2018 Instructor: Rev. Joseph Pham Tuan Nghia, SJ Class Hours: 8:00 – 11:00 Mon, Tue, Thur and Fri. Course duration: 45 hours   Course Description   The Pentateuch, the first five books (Genesis to Deuteronomy), is an essential […]

Read More

Nữ ngôn sứ,  một hiện tượng lạ trong Kinh Thánh Cựu Ước

Nữ ngôn sứ, một hiện tượng lạ trong Kinh Thánh Cựu Ước

                                                                                         Môn học: Ngôn Sứ  Giáo sư: Cao Gia An, S.J. Học viên: Lê Cao Tài, S.J. Trong bối cảnh văn hóa và tôn giáo Do Thái trọng nam khinh nữ, việc xuất hiện các nữ ngôn sứ là một hiện tượng lạ. Tác giả bài viết chưng dẫn […]

Read More

Ảnh từ Internet

Chân dung người môn đệ được sai đi (Mt 10:5-15)

Môn học: Dẫn nhập Tin Mừng Mátthêu & Máccô Học viên: Hoàng Khắc Luận  Trong cả bốn Tin Mừng, chỉ có Tin Mừng Matthew trình bày cho chúng ta một chỉ thị và huấn dụ đầy đủ về sứ vụ của người môn đệ. Liên kết với lệnh truyền cuối […]

Read More

Thánh Gioan Tông Đồ

Tìm hiểu bản văn Ga 13,31-35

Môn học: Tin Mừng Gioan Giáo sư: Nguyễn Cao Siêu, S.J. Học viên: Trần Thanh Minh. S.J. Trình thuật Ga 13,31-35 nằm trong diễn từ ly biệt của Đức Giêsu (13,31-17,26). Nội dung chính của trình thuật này nói về việc ra đi của Đức Giêsu (cc.31-33) và lệnh truyền […]

Read More

Đức Giêsu trong Luca: Mẫu gương và thầy dạy về cầu nguyện

Đức Giêsu trong Luca: Mẫu gương và thầy dạy về cầu nguyện

                                                                                                Môn học: Tin Mừng Luca Giáo sư: Nguyễn Cao Siêu, S.J. Học Viên: Nguyễn Đức Thắng S.J.   Thánh sử Luca cho thấy cầu nguyện có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời sống của Đức Giêsu. Nhiều lần, trước và trong nhiều biến cố, Đức […]

Read More

Aaron-Miriam-Moses

Chú giải đoạn sách Ds 12,1-16

                                                                                                          Môn học: Ngũ Thư Giáo sư: Phạm Tuấn Nghĩa, S.J. Học viên: Trương Hoàng Sơn, S.J.   Bài viết chú giải đoạn sách Dân số 12,1-16.[1] Trình thuật kể lại câu chuyện bà Miriam và ông Aharon chống đối và nói phạm đến ông Môsê. Thiên Chúa phạt bà […]

Read More