Kinh Thánh

Thiên Chúa Cứu (CN XXIII – TN B – Is 35,4-7b)

Thiên Chúa Cứu (CN XXIII – TN B – Is 35,4-7b)

1. Lời Chúa  (Is 35,4-7b) (4) Hãy nói với những kẻ nhát gan: “Can đảm lên, đừng sợ ! Thiên Chúa của anh em đây rồi; sắp tới ngày báo phục, ngày Thiên Chúa thưởng công, phạt tội. Chính Người sẽ đến cứu anh em.” (5) Bấy giờ, mắt người […]

Read More

Đức Maria, Vị Ngôn Sứ Vĩ Đại

Đức Maria, Vị Ngôn Sứ Vĩ Đại

Môn học: Ngôn sứ Giáo sư: Cao Gia An, S.J. Học viên: Trần Thiên Kính, S.J. Sau khi cẩn thận đối chiếu, so sánh và làm rõ một số đặc nét trong cuộc đời của một ngôn sứ với cuộc đời của Đức Maria như: người của đặc sủng, người […]

Read More

Bàn tiệc của đức khôn ngoan (CN XX-B, Cn 9,1-6)

Bàn tiệc của đức khôn ngoan (CN XX-B, Cn 9,1-6)

(Hình ảnh từ Internet) 1. Lời Chúa 1Đức Khôn Ngoan đã xây cất nhà mình, dựng lên bảy cây cột, 2hạ thú vật, pha chế rượu, dọn bàn ăn 3và sai các nữ tỳ ra đi. Đức Khôn Ngoan còn lên các nơi cao trong thành phố và kêu gọi: […]

Read More

Tìm Hiểu Đoạn Sách Kinh Thánh Gr 8,18-23

Tìm Hiểu Đoạn Sách Kinh Thánh Gr 8,18-23

Môn học: Ngôn sứ Giáo sư: Nguyễn Hai Tính, S.J. Học viên: Trương Minh Cao, S.J. Người viết đã làm rõ hơn ý nghĩa của đoạn Gr 8,18-23 qua việc phân tích khá kỹ lưỡng đoạn trích này. “Ngôn sứ không chỉ là Lời của Thiên Chúa cho con người […]

Read More

Câu Chuyện Ca-in và A-ben (St 4,1-11)

Câu Chuyện Ca-in và A-ben (St 4,1-11)

Môn học: Ngũ Thư Giáo sư: Phạm Tuấn Nghĩa, S.J. Học viên: Trương Minh Cao, S.J. Câu chuyện Ca-in và A-ben được người viết tường thuật lại bằng ngòi bút phân tích cũng như mở rộng các liên hệ chú giải và suy tư thần học. Tội lỗi nơi con […]

Read More