Thần Học

Từ hy lễ của Đức  Ki-tô đến hy lễ của các Ki-tô hữu

Từ hy lễ của Đức Ki-tô đến hy lễ của các Ki-tô hữu

                                        Tác giả: Joseph CAILLOT (“Du sacrifice du Christ à celui des chrétiens”, trích trong Cahiers Évangile số 118 (2001), trang 57-64, Éd. du Cerf). “Khi thực sự hiến tế trên Thập giá, Người đã kiện toàn các nghi lễ xưa, và khi dâng mình cho Cha để […]

Read More

Nữ ngôn sứ,  một hiện tượng lạ trong Kinh Thánh Cựu Ước

Nữ ngôn sứ, một hiện tượng lạ trong Kinh Thánh Cựu Ước

                                                                                         Môn học: Ngôn Sứ  Giáo sư: Cao Gia An, S.J. Học viên: Lê Cao Tài, S.J. Trong bối cảnh văn hóa và tôn giáo Do Thái trọng nam khinh nữ, việc xuất hiện các nữ ngôn sứ là một hiện tượng lạ. Tác giả bài viết chưng dẫn […]

Read More

Ảnh từ Internet

Chân dung người môn đệ được sai đi (Mt 10:5-15)

Môn học: Dẫn nhập Tin Mừng Mátthêu & Máccô Học viên: Hoàng Khắc Luận  Trong cả bốn Tin Mừng, chỉ có Tin Mừng Matthew trình bày cho chúng ta một chỉ thị và huấn dụ đầy đủ về sứ vụ của người môn đệ. Liên kết với lệnh truyền cuối […]

Read More