Tìm Hiểu Bài Đọc Thư Phaolô

1 CÔ-RIN-TÔ: TÌM HIỂU BỐI CẢNH VĂN CHƯƠNG

1 CÔ-RIN-TÔ: TÌM HIỂU BỐI CẢNH VĂN CHƯƠNG

Thư thứ nhất của thánh Phao-lô gửi tín hữu Cô-rin-tô Bối cảnh văn chương Cùng với bối cảnh lích sử, các nhà giảng thuyết phải để ý bối cảnh văn chương của bản văn. Bởi vì các bản văn của 1 Cô-rin-tô Năm B diễn ra trong ba bối cảnh […]

Read More

1 CÔ-RIN-TÔ: TÌM HIỂU BỐI CẢNH LỊCH SỬ

1 CÔ-RIN-TÔ: TÌM HIỂU BỐI CẢNH LỊCH SỬ

Thư thứ nhất của thánh Phao-lô gửi tín hữu Cô-rin-tô Bối cảnh lịch sử 1 Cô-rin-tô là sự hồi đáp của thánh Phao-lô cho một báo cáo truyền khẩu về cộng đoàn và cho một lá thư mà cộng đoàn đã gửi cho ngài. Khái quát mà nói, sáu chương […]

Read More

CÁC CHỦ ĐỀ THẦN HỌC CỦA THƯ DO THÁI

CÁC CHỦ ĐỀ THẦN HỌC CỦA THƯ DO THÁI

CÁC CHỦ ĐỀ THẦN HỌC Thư Do Thái là bản văn khó hiểu nhất trong Tân Ước. Một mặt, nó là bản văn có thiêng liêng nhất trong Tin Mừng, nền tảng cho một thần học thờ phượng và tư tế. Mặt khác, nó dẹp bỏ mọi chức tư tế và […]

Read More

Dẫn Nhập Thư Do Thái (Phần Cuối)

Dẫn Nhập Thư Do Thái (Phần Cuối)

Tìm hiểu bối cảnh Bối cảnh lịch sử. Bối cảnh lịch sử của Thư Do Thái thì mầu nhiệm giống như tư tưởng thần học thâm sâu của nó vậy. Tác giả, khán giả, và hoàn cảnh ra đời của công trình này vẫn còn trong vòng tranh luận. Trước […]

Read More

Dẫn Nhập Thư Do Thái (Phần Đầu)

Dẫn Nhập Thư Do Thái (Phần Đầu)

Mặc dù thánh Phao-lô không viết thư cho người Do Thái, tôi vẫn nghiên cứu nó vì những lý do sau. Thứ nhất, Giáo Hội sơ khai, đặc biệt là ở phương Đông, xem Thư Do Thái là một trong những thư của thánh Phao-lô, giống như nhiều bản thảo […]

Read More

Cửa vào Cõi Trời (CN XXXII-B, Dt 9:24-28)

Cửa vào Cõi Trời (CN XXXII-B, Dt 9:24-28)

1. Lời Chúa: Dt 9:24-28 Quả thế, Đức Ki-tô đã chẳng vào một cung thánh do tay người phàm làm ra, vì cung thánh ấy chỉ là hình bóng của cung thánh thật. Nhưng Người đã vào chính cõi trời, để giờ đây ra đứng trước mặt Thiên Chúa chuyển cầu […]

Read More

Mạnh Dạn Nhờ Đức Tin (CN XXIX-B, Dt 4:14-16)

Mạnh Dạn Nhờ Đức Tin (CN XXIX-B, Dt 4:14-16)

1. Lời Chúa 14 Chúng ta có một vị Thượng Tế siêu phàm đã băng qua các tầng trời, là Đức Giê-su, Con Thiên Chúa. Vậy chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng đức tin.15 Vị Thượng Tế của chúng ta không phải là Đấng không biết cảm thương […]

Read More

Phục tùng lẫn nhau (CN XXI-B, Ep 5:21-32)

Phục tùng lẫn nhau (CN XXI-B, Ep 5:21-32)

(Hình ảnh từ Internet) 1. Lời Chúa 21 Vì lòng kính sợ Đức Ki-tô, anh em hãy tùng phục lẫn nhau.22 Người làm vợ hãy tùng phục chồng như tùng phục Chúa,23 vì chồng là đầu của vợ cũng như Đức Ki-tô là đầu của Hội Thánh, chính Người là Đấng cứu chuộc […]

Read More