Tìm Hiểu Bài Đọc Thư Phaolô

Tượng Thánh Phaolô trước vương cung thánh đường Thánh Phêrô

Noi gương thánh Phao-lô (CN VI-B, 1 Cr 10:31-11:1)

Lời Chúa 31 Vậy, dù ăn, dù uống, hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa.32 Anh em đừng làm gương xấu cho bất cứ ai, dù là cho người Do-thái hay người ngoại, hoặc cho Hội Thánh của Thiên Chúa;33cũng như tôi […]

Read More

Tượng Thánh Phaolô trước vương cung thánh đường Thánh Phêrô

Tự do khỏi mọi lo lắng… (CN IV-B, 1 Cr 7:32-35)

Lời Chúa 32 Tôi muốn anh chị em không phải bận tâm lo lắng điều gì. Đàn ông không có vợ thì chuyên lo việc Chúa: họ tìm cách làm đẹp lòng Người.33 Còn người có vợ thì lo lắng việc đời: họ tìm cách làm đẹp lòng vợ,34 thế là họ bị […]

Read More

Tượng Thánh Phaolô trước vương cung thánh đường Thánh Phêrô

Hãy sống như thể… (CN III-B, 1 Cr 7:29-31)

Lời Chúa 29 Thưa anh em, tôi xin nói với anh em điều này: thời gian chẳng còn bao lâu. Vậy từ nay những người có vợ hãy sống như không có;30 ai khóc lóc, hãy làm như không khóc; ai vui mừng, như chẳng mừng vui; ai mua sắm, hãy làm […]

Read More