Tìm Hiểu Bài Đọc Thư Phaolô

HÌNH ẢNH ĐỨC KI-TÔ (CN VII, TN, Năm C: 1 Cr 15:45-49)

HÌNH ẢNH ĐỨC KI-TÔ (CN VII, TN, Năm C: 1 Cr 15:45-49)

HÌNH ẢNH ĐỨC KI-TÔ Chúa Nhật VII, Thường Niên, Năm C: 1 Cr 15:45-49   1. Bản văn 45 Như có lời đã chép: con người đầu tiên là A-đam được dựng nên thành một sinh vật, còn A-đam cuối cùng là thần khí ban sự sống.46 Loài xuất hiện […]

Read More

Đức Ki-tô đã Trỗi Dậy (CN VI, TN, Năm C: 1 Cr 15:12.16-20)

Đức Ki-tô đã Trỗi Dậy (CN VI, TN, Năm C: 1 Cr 15:12.16-20)

  Đức Ki-tô Đã Trỗi Dậy Chúa Nhật VI, Thường Niên, Năm C: 1 Cr 15:12.16-20   Bài đọc này là hồi đáp của thánh Phao-lô cho những kẻ nói rằng không có chuyện người chết sống lại. Để hiểu được lập luận của ngài, các nhà giảng thuyết phải đọc […]

Read More

1 CÔ-RIN-TÔ: TÌM HIỂU BỐI CẢNH VĂN CHƯƠNG

1 CÔ-RIN-TÔ: TÌM HIỂU BỐI CẢNH VĂN CHƯƠNG

Thư thứ nhất của thánh Phao-lô gửi tín hữu Cô-rin-tô Bối cảnh văn chương Cùng với bối cảnh lích sử, các nhà giảng thuyết phải để ý bối cảnh văn chương của bản văn. Bởi vì các bản văn của 1 Cô-rin-tô Năm B diễn ra trong ba bối cảnh […]

Read More

1 CÔ-RIN-TÔ: TÌM HIỂU BỐI CẢNH LỊCH SỬ

1 CÔ-RIN-TÔ: TÌM HIỂU BỐI CẢNH LỊCH SỬ

Thư thứ nhất của thánh Phao-lô gửi tín hữu Cô-rin-tô Bối cảnh lịch sử 1 Cô-rin-tô là sự hồi đáp của thánh Phao-lô cho một báo cáo truyền khẩu về cộng đoàn và cho một lá thư mà cộng đoàn đã gửi cho ngài. Khái quát mà nói, sáu chương […]

Read More

CÁC CHỦ ĐỀ THẦN HỌC CỦA THƯ DO THÁI

CÁC CHỦ ĐỀ THẦN HỌC CỦA THƯ DO THÁI

CÁC CHỦ ĐỀ THẦN HỌC Thư Do Thái là bản văn khó hiểu nhất trong Tân Ước. Một mặt, nó là bản văn có thiêng liêng nhất trong Tin Mừng, nền tảng cho một thần học thờ phượng và tư tế. Mặt khác, nó dẹp bỏ mọi chức tư tế và […]

Read More

Dẫn Nhập Thư Do Thái (Phần Cuối)

Dẫn Nhập Thư Do Thái (Phần Cuối)

Tìm hiểu bối cảnh Bối cảnh lịch sử. Bối cảnh lịch sử của Thư Do Thái thì mầu nhiệm giống như tư tưởng thần học thâm sâu của nó vậy. Tác giả, khán giả, và hoàn cảnh ra đời của công trình này vẫn còn trong vòng tranh luận. Trước […]

Read More

Dẫn Nhập Thư Do Thái (Phần Đầu)

Dẫn Nhập Thư Do Thái (Phần Đầu)

Mặc dù thánh Phao-lô không viết thư cho người Do Thái, tôi vẫn nghiên cứu nó vì những lý do sau. Thứ nhất, Giáo Hội sơ khai, đặc biệt là ở phương Đông, xem Thư Do Thái là một trong những thư của thánh Phao-lô, giống như nhiều bản thảo […]

Read More