Tìm Hiểu Bài Đọc Thư Phaolô

BỐI CẢNH VĂN CHƯƠNG CỦA THƯ GỬI TÍN HỮU GA-LÁT

BỐI CẢNH VĂN CHƯƠNG CỦA THƯ GỬI TÍN HỮU GA-LÁT

Ngoài phần mở đầu (1:1-10) và kết luận (6:11-18), thư Ga-lát gồm ba phần: phần một là phần tự thuật trong đó thánh Phao-lô bảo vệ tin mừng phi không qua phép cắt bì mà ngài giảng dạy giữa các Dân Ngoại (1:11-2:21); phần hai ngài biện hộ cho mình […]

Read More

THƯ GỬI TÍN HỮU GA-LÁT

THƯ GỬI TÍN HỮU GA-LÁT

Các bài đọc trong sáu tuần Năm C được rút từ thư gửi tín hữu Ga-lát và chúng đều không quá dài. Tuy nhiên, chúng là những đoạn văn quan trọng được trích từ năm trong sáu chương của lá thư. Khi được đọc trong bối cảnh, những bản văn […]

Read More

CÙNG MỘT THẦN KHÍ

CÙNG MỘT THẦN KHÍ

 Chúa Nhật thứ Hai, Năm C, Mùa Thường Niên: 1 Cr 12:4-11 Bản văn này là phần mở đầu trong phần trình bày của thánh Phao-lô về các ơn của Chúa Thánh Thần, vốn sẽ tiếp diễn xuyên suốt các chương 12-14. Ngài bắt đầu bằng một lập luận chung về […]

Read More

1 Cô-rin-tô: Các Chủ Đề Thần Học (Năm C)

1 Cô-rin-tô: Các Chủ Đề Thần Học (Năm C)

Các bài đọc trong thư thứ nhất gửi tín hữu Cô-rin-tô tập trung vào hai chủ đề: (1) Giáo Hội như một cộng đoàn được phú ban Thần Khí, (2) sự phục sinh của kẻ chết. Thế nên, thậm chí nếu các nhà giảng thuyết không dùng các bản văn […]

Read More

HÌNH ẢNH ĐỨC KI-TÔ (CN VII, TN, Năm C: 1 Cr 15:45-49)

HÌNH ẢNH ĐỨC KI-TÔ (CN VII, TN, Năm C: 1 Cr 15:45-49)

HÌNH ẢNH ĐỨC KI-TÔ Chúa Nhật VII, Thường Niên, Năm C: 1 Cr 15:45-49   1. Bản văn 45 Như có lời đã chép: con người đầu tiên là A-đam được dựng nên thành một sinh vật, còn A-đam cuối cùng là thần khí ban sự sống.46 Loài xuất hiện […]

Read More

Đức Ki-tô đã Trỗi Dậy (CN VI, TN, Năm C: 1 Cr 15:12.16-20)

Đức Ki-tô đã Trỗi Dậy (CN VI, TN, Năm C: 1 Cr 15:12.16-20)

  Đức Ki-tô Đã Trỗi Dậy Chúa Nhật VI, Thường Niên, Năm C: 1 Cr 15:12.16-20   Bài đọc này là hồi đáp của thánh Phao-lô cho những kẻ nói rằng không có chuyện người chết sống lại. Để hiểu được lập luận của ngài, các nhà giảng thuyết phải đọc […]

Read More

1 CÔ-RIN-TÔ: TÌM HIỂU BỐI CẢNH VĂN CHƯƠNG

1 CÔ-RIN-TÔ: TÌM HIỂU BỐI CẢNH VĂN CHƯƠNG

Thư thứ nhất của thánh Phao-lô gửi tín hữu Cô-rin-tô Bối cảnh văn chương Cùng với bối cảnh lích sử, các nhà giảng thuyết phải để ý bối cảnh văn chương của bản văn. Bởi vì các bản văn của 1 Cô-rin-tô Năm B diễn ra trong ba bối cảnh […]

Read More