Linh đạo Inhã

Thánh Inhã-Đấng sáng lập Dòng Tên
(1491-1556)

[Linh đạo Inhã] Phân định theo thánh I-nhã là gì?

Thánh I-nhã Loyola là một trong những thầy dạy về phân định quan trọng nhất của Ki-tô giáo. Tuy nhiên, thánh I-nhã đã không viết ra một loại hướng dẫn mang tính hệ thống, từng bước, theo phương pháp để làm một quyết định. Ngài biết rằng mỗi quyết định […]

Read More

Thư của thánh Inhã về các nguyên tắc thi hành sứ vụ

Thư của thánh Inhã về các nguyên tắc thi hành sứ vụ

Bối cảnh Khi Dòng gia tăng số lượng thành viên, cha thánh I-nhã nhận thấy dễ dàng hơn khi sai các Giêsu hữu không những đi nước ngoài  mà còn sai đến các thành phố lớn ở Châu Âu, nơi các hoàng tử đương triều đã bày tỏ mong muốn […]

Read More

Thư của thánh Inhã về việc học Thần học

Thư của thánh Inhã về việc học Thần học

  Tóm tắt bối cảnh Trong khi tham dự hội nghị Augsburg (1550), Cha Claude Jay tạo được sự thích thú với vài ông hoàng Đức, đặc biệt là Vua Ferdinand I (Vua của Roma) trong việc thúc đẩy cải cách Công Giáo trong lãnh thổ của họ. Nhờ được […]

Read More

Thánh Inhã-Đấng sáng lập Dòng Tên
(1491-1556)

Thư về sự trưởng thành thiêng liêng

    Tóm tắt bối cảnh “Thư Về Sự Trưởng Thành Thiêng Liêng” của cha thánh I-nhã (1491-1556), Đấng sáng lập Dòng Tên         Những chỉ dẫn chung này cho các học viên đã được Cha Pedro de Ribadeneira[1] ghi chép trong cuốn sách chưa xuất bản Historia de la […]

Read More

Thánh Inhã-Đấng sáng lập Dòng Tên
(1491-1556)

Linh đạo Inhã: Mục đích của cầu nguyện

A.M. Chércoles, Sj., La Oración En Los Ejercicios de San Ignacio de Loyola. Theo Gonçalves da Cámara, thánh I-nhã diễn tả sự nghi ngờ về cầu nguyện: “Đối với một người nhiệm nhặt đích thật, anh ta chỉ cần mười lăm phút để kết hiệp với Chúa trong cầu nguyện. […]

Read More

Thánh Inhã-Đấng sáng lập Dòng Tên
(1491-1556)

Linh đạo Inhã: Thư về sự hoàn thiện

THƯ VỀ SỰ HOÀN THIỆN [1] Tóm tắt bối cảnh “thư về sự hoàn thiện” của cha thánh I-nhã Cha Simão Rodrigues (một trong bảy anh em bạn đường đầu tiên-ND) đã giới thiệu Dòng ở Bồ Đào Nha vào năm 1540 và thành lập Học viện Coimbra năm 1542. Vào […]

Read More