Cẩm Nang Triết Học

[Cẩm nang hỏi đáp Triết học] Bạn biết gì về Aristotle?

[Cẩm nang hỏi đáp Triết học] Bạn biết gì về Aristotle?

ảnh: internet Câu 73: Theo Aristotle, 10 phạm trù của những sự vật tồn tại là gì?      Aristotle đưa ra 10 phạm trù của những sự vật tồn tại: bản thể, số lượng, chất lượng, tương quan, địa điểm, thời điểm, vị trí, hành động, sở hữu, và […]

Read More