Cẩm Nang Triết Học

Hỏi đáp Triết học (189-190): Về TƯ TƯỞNG CỦA M. MONTAIGNE

Hỏi đáp Triết học (189-190): Về TƯ TƯỞNG CỦA M. MONTAIGNE

Montaigne đã truyền đạt những tư tưởng của ông như thế nào? Montaigne (1533-1592) đã sử dụng một lối tiếp cận gián tiếp để giải thích những tư tưởng của mình, vốn không ngạc nhiên đối với những người như những người hoài nghi tri thức về văn chương, triết […]

Read More

Hỏi đáp Triết học (187-188): MICHEL DE MONTAIGNE là ai?

Hỏi đáp Triết học (187-188): MICHEL DE MONTAIGNE là ai?

Tại sao Motaigne lại quan trọng? Michel Eyquem de Montaigne (1533-1592), nhà văn đã trở thành thị trưởng của quê nhà Bourdeaux, Pháp, đã gợi lại chủ nghĩa Hoài nghi Hy lạp cổ đại của Sextus Empiricus (160-210) với một số sự tin cậy nơi Cicero. Mặc dù Montaigne đã […]

Read More