Các Thánh

Các Thánh (Chương 22): Mười gia đình thánh

Các Thánh (Chương 22): Mười gia đình thánh

Trong chương này, chúng ta tìm hiểu về: Thánh Gia Thất Các thánh thân nhân và hạn hữu của Chúa Giêsu Những Vị truyền bá đức tin khác trên thế giới Chương này giới thiệu mười gia đình thánh thiện nổi tiếng nhất, bắt đầu từ Gia đình thánh của […]

Read More

Các Thánh (Chương 16): Các Thánh Giáo phụ Hy Lạp

Các Thánh (Chương 16): Các Thánh Giáo phụ Hy Lạp

(Hình ảnh từ Internet) Trong Chương này, chúng ta cùng tìm hiểu: – Cuộc chiến chống lại bè rối Ario và các bè rối khác – Xây dựng nền móng của Giáo Hội Đông phương …….. Sau khi hoàng đế Constantinus của đế quốc Roma (thế kỷ IV sau Công […]

Read More

Cách Thánh (Chương 15): Các Giáo phụ La-tinh của Giáo Hội

Cách Thánh (Chương 15): Các Giáo phụ La-tinh của Giáo Hội

Trong chương này: ▶ Thánh Giêrônimô, người chuyển ngữ Kinh thánh qua tiếng La-tinh ▶ Các vị thánh Giáo phụ La-tinh khác của Giáo Hội ________________________ Chương này tập trung vào những vị thánh được đặt lên hàng các Giáo phụ La-tinh của Giáo hội. Những vị học giả này […]

Read More

Các Thánh (Chương 14): Các Thánh Mục Tử

Các Thánh (Chương 14): Các Thánh Mục Tử

Trong chương này chúng ta cùng sẽ tìm hiểu về: Thánh Nicôla và thánh Patrick Cùng các thánh mục tử đáng kính khác trong Giáo Hội. Có những vị thánh đã dâng hiến cuộc sống mình để phục vụ Giáo Hội trong vai trò người mục tử – các ngài […]

Read More

Các Thánh (Chương 11): Các Thánh Vùng Bắc Mỹ

Các Thánh (Chương 11): Các Thánh Vùng Bắc Mỹ

Vì nước Mỹ và Canada bị đô hộ làm thuộc địa, các nhà lãnh đạo châu Âu và các nhà lãnh đạo tôn giáo thấy cần hình thành các tổ chức tôn giáo để giúp đỡ các trường học, bệnh viện, cô nhi viện, tu viện và các tổ chức […]

Read More

Các Thánh (Chương 13): Tiến Sĩ Hội Thánh

Các Thánh (Chương 13): Tiến Sĩ Hội Thánh

Chủ đề của chương này: Các Thánh Tiến Sĩ Hội Thánh thông thái, như thánh Augustinô, Giêronimô và Tôma Aquinô Các Thánh Tiến Sĩ Hội Thánh có tầm ảnh hưởng lớn Đời sống và giáo huấn của một số người nam và người nữ thánh thiện quá uyên thâm và […]

Read More

Các Thánh (Chương 12):  Các Vị Thánh chính thống người Mỹ

Các Thánh (Chương 12): Các Vị Thánh chính thống người Mỹ

  Trong Chương này nói về Việc giảng thuyết và thực hiện công việc truyền giáo trong vùng Alaska[1] Sự chống lại chế độ Cộng Sản ở nước Nga  Đạo Công Giáo không phải là Đạo Kitô Giáo duy nhất chọn lựa phong thánh cho một số những người nam […]

Read More

Thánh Biển Đức
(480-547)

Các Thánh (Chương 9): Các đấng sáng lập dòng

Trong Chương  này, chúng ta đề cập đến: Các đấng sáng lập Dòng Phansinh và Đaminh Các đấng sáng lập khác Cũng như một quốc gia tôn vinh các vị lập quốc, Giáo Hội cũng tôn vinh các đấng nam nữ thánh thiện đã thiết lập các cộng đoàn tu […]

Read More