Các Thánh

Các Thánh (Chương 11): Các Thánh Vùng Bắc Mỹ

Các Thánh (Chương 11): Các Thánh Vùng Bắc Mỹ

Vì nước Mỹ và Canada bị đô hộ làm thuộc địa, các nhà lãnh đạo châu Âu và các nhà lãnh đạo tôn giáo thấy cần hình thành các tổ chức tôn giáo để giúp đỡ các trường học, bệnh viện, cô nhi viện, tu viện và các tổ chức […]

Read More

Các Thánh (Chương 13): Tiến Sĩ Hội Thánh

Các Thánh (Chương 13): Tiến Sĩ Hội Thánh

Chủ đề của chương này: Các Thánh Tiến Sĩ Hội Thánh thông thái, như thánh Augustinô, Giêronimô và Tôma Aquinô Các Thánh Tiến Sĩ Hội Thánh có tầm ảnh hưởng lớn Đời sống và giáo huấn của một số người nam và người nữ thánh thiện quá uyên thâm và […]

Read More

Thánh Biển Đức
(480-547)

Các Thánh (Chương 9): Các đấng sáng lập dòng

Trong Chương  này, chúng ta đề cập đến: Các đấng sáng lập Dòng Phansinh và Đaminh Các đấng sáng lập khác Cũng như một quốc gia tôn vinh các vị lập quốc, Giáo Hội cũng tôn vinh các đấng nam nữ thánh thiện đã thiết lập các cộng đoàn tu […]

Read More

Các thánh (chương 6): các thánh tử đạo

Các thánh (chương 6): các thánh tử đạo

Tử đạo là những người có niềm tin mạnh mẽ đến nỗi dám liều mạng sống mình vì niềm tin ấy. Nguồn gốc của từ các thánh tử đạo theo ngôn ngữ Hi lạp là “chứng nhân”. Những người này làm chứng về tình yêu của họ đối với Chúa […]

Read More

Thánh Âu Tinh

Các Thánh (chương 4): Chiến thắng sự yếu đuối

Trong chương này Sự kiên trì vượt thắng những khuyết điểm cá nhân Giải quyết những ảnh hưởng xấu Các thánh mà chúng ta sơ lược trong cuốn sách này không phải là những con người hoàn hảo hay hoàn toàn vô tội cho dù chúng ta mở rộng tưởng […]

Read More