Các Thánh

Các thánh (chương 6): các thánh tử đạo

Các thánh (chương 6): các thánh tử đạo

Tử đạo là những người có niềm tin mạnh mẽ đến nỗi dám liều mạng sống mình vì niềm tin ấy. Nguồn gốc của từ các thánh tử đạo theo ngôn ngữ Hi lạp là “chứng nhân”. Những người này làm chứng về tình yêu của họ đối với Chúa […]

Read More

Các Thánh (chương 4):  Chiến thắng sự yếu đuối

Các Thánh (chương 4): Chiến thắng sự yếu đuối

Trong chương này Sự kiên trì vượt thắng những khuyết điểm cá nhân Giải quyết những ảnh hưởng xấu Các thánh mà chúng ta sơ lược trong cuốn sách này không phải là những con người hoàn hảo hay hoàn toàn vô tội cho dù chúng ta mở rộng tưởng […]

Read More

Các Thánh (Chương 2):  Các Thiên Thần và Đức Trinh Nữ

Các Thánh (Chương 2): Các Thiên Thần và Đức Trinh Nữ

Chương 2 CÁC THIÊN THẦN VÀ ĐỨC TRINH NỮ  MỤC LỤC HIỂU VỀ CÁC THIÊN THẦN (VÀ TẠI SAO MỘT SỐ THIÊN THẦN ĐƯỢC COI LÀ CÁC THÁNH) BỊ ĐUỔI KHỎI THIÊN ĐÀNG? THÁNH MI-CA-EN TỔNG LÃNH THIÊN THẦN THÁNH GAB-RI-EN TỔNG LÃNH THIÊN THẦN THÁNH RA-PHA-EN TỔNG LÃNH THIÊN […]

Read More