Tài Liệu

(từ Internet)

Câu hỏi 76. Vì sao phải thêm sức?

Dù không tuyệt đối cần thiết cho ơn cứu độ, nhưng mọi người Công Giáo đều được khuyến khích lãnh nhận bí tích Thêm Sức. Trước hết, bởi vì bí tích này thuộc về các các bí tích khai tâm: Rửa Tội, Thánh Thể và Thêm Sức. Thứ đến, bí […]

Read More

Các Thánh (Chương 22): Mười gia đình thánh

Các Thánh (Chương 22): Mười gia đình thánh

Trong chương này, chúng ta tìm hiểu về: Thánh Gia Thất Các thánh thân nhân và hạn hữu của Chúa Giêsu Những Vị truyền bá đức tin khác trên thế giới Chương này giới thiệu mười gia đình thánh thiện nổi tiếng nhất, bắt đầu từ Gia đình thánh của […]

Read More

Câu hỏi 75. Ai có năng quyền ban bí tích Thêm Sức?

Câu hỏi 75. Ai có năng quyền ban bí tích Thêm Sức?

Thừa tác viên thông thường của bí tích Thêm Sức là Đức Giám Mục. Đức Giám Mục, đấng bản quyền địa phương, luôn luôn và mọi nơi trong giáo phận của ngài là thầy dạy, người ban bí tích và là mục tử. Linh mục được thụ phong là đại […]

Read More

HÌNH ẢNH ĐỨC KI-TÔ (CN VII, TN, Năm C: 1 Cr 15:45-49)

HÌNH ẢNH ĐỨC KI-TÔ (CN VII, TN, Năm C: 1 Cr 15:45-49)

HÌNH ẢNH ĐỨC KI-TÔ Chúa Nhật VII, Thường Niên, Năm C: 1 Cr 15:45-49   1. Bản văn 45 Như có lời đã chép: con người đầu tiên là A-đam được dựng nên thành một sinh vật, còn A-đam cuối cùng là thần khí ban sự sống.46 Loài xuất hiện […]

Read More

Đức Ki-tô đã Trỗi Dậy (CN VI, TN, Năm C: 1 Cr 15:12.16-20)

Đức Ki-tô đã Trỗi Dậy (CN VI, TN, Năm C: 1 Cr 15:12.16-20)

  Đức Ki-tô Đã Trỗi Dậy Chúa Nhật VI, Thường Niên, Năm C: 1 Cr 15:12.16-20   Bài đọc này là hồi đáp của thánh Phao-lô cho những kẻ nói rằng không có chuyện người chết sống lại. Để hiểu được lập luận của ngài, các nhà giảng thuyết phải đọc […]

Read More