Tài Liệu

1 CÔ-RIN-TÔ: TÌM HIỂU BỐI CẢNH VĂN CHƯƠNG

1 CÔ-RIN-TÔ: TÌM HIỂU BỐI CẢNH VĂN CHƯƠNG

Thư thứ nhất của thánh Phao-lô gửi tín hữu Cô-rin-tô Bối cảnh văn chương Cùng với bối cảnh lích sử, các nhà giảng thuyết phải để ý bối cảnh văn chương của bản văn. Bởi vì các bản văn của 1 Cô-rin-tô Năm B diễn ra trong ba bối cảnh […]

Read More

1 CÔ-RIN-TÔ: TÌM HIỂU BỐI CẢNH LỊCH SỬ

1 CÔ-RIN-TÔ: TÌM HIỂU BỐI CẢNH LỊCH SỬ

Thư thứ nhất của thánh Phao-lô gửi tín hữu Cô-rin-tô Bối cảnh lịch sử 1 Cô-rin-tô là sự hồi đáp của thánh Phao-lô cho một báo cáo truyền khẩu về cộng đoàn và cho một lá thư mà cộng đoàn đã gửi cho ngài. Khái quát mà nói, sáu chương […]

Read More

Câu hỏi 72. Ai có thể là cha hay mẹ đỡ đầu?

Câu hỏi 72. Ai có thể là cha hay mẹ đỡ đầu?

Bộ Giáo Luật mới (1983) chỉ rõ những phẩm chất của cha hay mẹ đỡ đầu. Trước hết, họ không thể là cha mẹ của đứa trẻ vì cha mẹ đã có một mối liên hệ đặc biệt và độc nhất với chính con của mình. Thứ đến, người đỡ […]

Read More

Câu hỏi 71. Cha mẹ hay người đỡ đầu làm gì?

Câu hỏi 71. Cha mẹ hay người đỡ đầu làm gì?

Thường thì người ta nghĩ rằng cha mẹ đỡ đầu (godparent) chỉ như một chi tiết thêm vào trong nghi thức rửa tội. Nhưng Giáo Luật trao trách nhiệm nhiều hơn cho những “người làm chứng” này. ‘Cha mẹ đỡ đầu’ (godparent) và ‘người đỡ đầu’ (sponsor) là những thuật […]

Read More

CÁC CHỦ ĐỀ THẦN HỌC CỦA THƯ DO THÁI

CÁC CHỦ ĐỀ THẦN HỌC CỦA THƯ DO THÁI

CÁC CHỦ ĐỀ THẦN HỌC Thư Do Thái là bản văn khó hiểu nhất trong Tân Ước. Một mặt, nó là bản văn có thiêng liêng nhất trong Tin Mừng, nền tảng cho một thần học thờ phượng và tư tế. Mặt khác, nó dẹp bỏ mọi chức tư tế và […]

Read More