Luận văn

KHÁM PHÁ CÁCH HIỂU VỀ THẾ GIỚI, DƯỚI NHÃN QUAN KI-TÔ GIÁO GÓP PHẦN ĐỊNH HƯỚNG ĐỜI SỐNG DẤN THÂN TRONG XÃ HỘI  CỦA NGƯỜI TÍN HỮU THEO TƯ TƯỞNG CỦA JOHANN BAPTIST METZ  TỪ TÁC PHẨM “THEOLOGY OF WORLD”

KHÁM PHÁ CÁCH HIỂU VỀ THẾ GIỚI, DƯỚI NHÃN QUAN KI-TÔ GIÁO GÓP PHẦN ĐỊNH HƯỚNG ĐỜI SỐNG DẤN THÂN TRONG XÃ HỘI CỦA NGƯỜI TÍN HỮU THEO TƯ TƯỞNG CỦA JOHANN BAPTIST METZ TỪ TÁC PHẨM “THEOLOGY OF WORLD”

  Luận văn tốt nghiệp thần học Niên khóa: 2015 – 2019 Học viên: Phaolô Nguyễn Văn Chí, S.J. Lời Giới Thiệu Đứng trước một thế giới nhiễu nhương hiện nay, có lẽ ai cũng cảm thấy mình có trách nhiệm xây dựng để nó trở nên tốt hơn. Các […]

Read More

Friedrich Nietzsche
(1844-1900)

Tư tưởng của Friedrich Nietzsche phá đổ hay xây dựng tôn giáo?

Học Viên: Đinh Văn Trọng, S.J. Người Hướng Dẫn: Vũ Uyên Thi, S.J. ‘Thượng Đế đã chết!’ là một câu nói rất nổi tiếng nhưng cũng rất “khó nuốt” của triết gia hiện sinh Friedrich Nietzsche. Thoạt nghe qua, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ rằng Nietzsche là người phá […]

Read More