Luận văn

Tìm hiểu và phê bình quan điểm của Jurgen Moltmann về Thiên Chúa đau khổ nơi biến cố thập giá và trong cuộc sống hiện sinh của con người

Tìm hiểu và phê bình quan điểm của Jurgen Moltmann về Thiên Chúa đau khổ nơi biến cố thập giá và trong cuộc sống hiện sinh của con người

Giáo sư hướng dẫn: Trần Quốc Anh, S.J. Học viên: Nguyễn Đức Thắng, S.J. “Thiên Chúa ở đâu trong những đau khổ của con người” là cuộc vật lộn hiện sinh của Jurgen Moltmann với Thiên Chúa khi ông chứng kiến và trải qua hầu hết những đau khổ của […]

Read More